So läxor 2

The exercise was created 2021-10-13 by MosseLaxor. Question count: 11.
Select questions (11)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Diktatur Leds av en eller några ej valda personer. Oftast inga fria val eller åsiktsfrihet
 • Regim Styrande, ledande
 • Enpartistat I landet finns det ett parti som som man kan rösta på
 • Teokrati Landet styrs av religionens lagar och makthavare
 • Statschef Den högste företrädaren, representanten för ett land. Kung, drottning, kejsare, president
 • Republik Statschefen väljs av folket och blir då president
 • President Statschef som väljs av folket
 • Parlamentarism Parlamentet är högsta beslutande församling i landet (I Sverige heter denna församling riksdag)
 • Enhetsstat Ett land där de flesta beslut fattas centralt
 • Förbundsstat Landet är indelat i olika delar som har mer eller mindre självbestämmande t ex USA
 • Feodala stater Länder där delstaterna har mycket att bestämma om t ex Tyskland och Schweiz

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/so-laxor-2.10657272.html

Share