Spanska 4, vecka 39

The exercise was created 2020-09-24 by Familjenhedberg. Question count: 49.
Select questions (49)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • ir att åka
 • regalar ge bort
 • estar att vara, befinna/må
 • venir att komma
 • ser att vara/tycka
 • sentirse att känna
 • advertir att varna
 • meterse att lägga sig i
 • decir att säga
 • mirar att titta
 • ver att se
 • añadir tillägga
 • acordarse att komma ihåg
 • continuar att fortsätta
 • esperar att vänta
 • dejar lämna
 • bloquear blockera
 • querer att vilja
 • pasar hända/korsa/passera
 • poder att kunna
 • salir att gå ut
 • jugar att spela
 • creer att tro
 • perder förlora
 • disfrutar att njuta
 • tener att ha
 • llegar att komma fram/anlända
 • terminar att sluta
 • saber att veta
 • retirarse backa/hämnas
 • escuchar att lyssna
 • aceptar acceptera
 • gritar att skrika
 • aprender att lära sig
 • sorprender äveraska
 • invadir invadera
 • sacar fotos ta foton
 • tener miedo att vara rädd
 • tener hambre att vara hungrig
 • tener sed att vara törstig
 • entender att förstå
 • aplaudir applodera
 • subir gå upp
 • llorar att gråta
 • calmarse lugna sig
 • felicitar att gratta
 • facilitar underlätta
 • levantarse att resa sig
 • acotarse att lägga sig

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/spanska-4-vecka-39.9973418.html

Share