Svenska glosor V.3

The exercise was created 2018-01-15 by Lisa_Blondell. Question count: 23.
Select questions (23)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • institutionaliserad etablera som fast in­rättning eller sed­vänja
 • utopi ouppnåeligt samhällsideal
 • korruption systematiskt miss­bruk (i eget intresse som tex. att ta emot mutor)
 • etablissemang större inrättning/anläggning/företag
 • "ha partibok" vara medlem i ett politiskt parti
 • väljarkår sammanfattningen av alla väljare
 • tvehågsen någon som är tveksam och har svårt att bestämma sig
 • harakiri (hög­tidligt) själv­mord genom uppristning av magen, traditionell metod i Japan
 • etablera upprätta/få tillstånd
 • upprätta skapa
 • godtycke handlande som inte grundar sig på saklig bedömning (o­förutsägbart & ibland o­rättvist)
 • lekamen kropp
 • kapital pengar, tillgångar
 • kranskommuner flera mindre kommuner som ligger runt en större kommun
 • incitament eggelsemedel, sporre
 • exploatera utnyttja hänsynslöst
 • platonism en filosofisk lära (skapad av Platon) som hävdar att den sanna verkligheten inte ut­görs av tingen om­kring oss utan av abstrakta idéer
 • rationalism en filosofisk riktning som hävdar att (en stor del av) vår kunskap inte har sin grund i erfarenheten utan åt­minstone delvis är med­född
 • nominalism en lära som hävdar att det enda som existerar är ting och namn på ting
 • rikoschettera studsa och fort­sätta i ny bana som inte är förut­sedd
 • trend utvecklingsriktning
 • registrera föra in i ett register
 • rapport en formell redogörelse för en undersökning/uppdrag

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/svenska-glosor-v-3.7888274.html

Share