Svenska glosor V.9

The exercise was created 2018-02-25 by Lisa_Blondell. Question count: 14.
Select questions (14)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • alabaster marmorliknande halv­genomskinlig gips (används som prydnads­sten och i skulpturer)
 • stiltje total från­varo av vind (särskilt på sjön)
 • kutym veder­taget mönster för (gott) upp­förande i visst samman­hang
 • vedertaget allmänt antagen
 • diametral rakt motsatt
 • prominent framstående
 • cynisk känslokall
 • koncis kort­fattad men innehålls­rik
 • anspråk krav
 • pretentiös (intellektuellt) anspråks­full i en ut­sträckning som det inte finns täckning för
 • invektiv förolämpande ord
 • indignerad moraliskt upprörd
 • fortskaffningsmedel transportmedel (vanligen för persontrafik)
 • preppy syftar på en livsstil som liknar den man klichémässigt ser vid exklusiva privatskolor i främst nordöstra USA och i vidare bemärkelse etablerad överklass på amerikanska östkusten.

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/svenska-glosor-v-9.8075977.html

Share