The elephants said goodbye (FI)

The exercise was created 2019-06-03 by MariaR. Question count: 44.
Select questions (44)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • mourner surija
 • herd lauma
 • spend, spent, spent viettää, vietti, viettänyt
 • protect suojella
 • game reserve luonnonsuojelualue, reservaatti
 • violent väkivaltainen
 • background tausta
 • fence aita, aitaus
 • be shot tulla ammutuksi
 • furious raivoisa
 • break out murtautua ulos
 • sure enough aivan oikein
 • find oneself löytää itsensä
 • pitch dark pilkkopimeä
 • easily helposti
 • trample talloa
 • to death kuoliaaksi
 • out of the way pois tieltä
 • calm down rauhoittua
 • explain selittää
 • feed, fed, fed syöttää, syötti, syöttänyt
 • angry vihainen
 • stretch out ojentaa
 • trunk kärsä
 • touch koskea
 • trust luottaa
 • gently hellästi
 • breakthrough läpimurto
 • rehabilitate kuntouttaa
 • peace rauha
 • died of a heart attack kuoli sydänkohtaukseen
 • a short while pieni hetki
 • wander vaeltaa
 • the bush erämaa
 • understanding of ymmärrys (jostakin)
 • death kuolema
 • highly todella
 • gather round kerääntyä ympärille
 • relative sukulainen
 • leaf (mon. leaves) /puun/lehti
 • bury haudata
 • pretty melko
 • clear selvä
 • remain pysyä

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/the-elephants-said-goodbye-fi.9097358.html

Share