Thema 1

The exercise was created 2019-05-25 by pelinjohansson. Question count: 93.
Select questions (93)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • de buren neighbour
 • ontmoeten to meet
 • voor het eerst for the first time
 • de oudste the oldest
 • de jongste the youngest
 • worden to be
 • geboren born
 • al already
 • zwanger pregnant
 • bevallen give birth
 • pas pass/only/just now
 • de hamer the hammer
 • lenen to borrow
 • succes success/achievement
 • gefeliciteerd congratulations
 • de wijk the district
 • eruitzien looking like
 • licht light
 • modern/e modern
 • delen share
 • fantastisch fantastic
 • vierkant/e square
 • de meter meter
 • ruim/e rymlig
 • de huur rent
 • geluk hebben lucky
 • verhuizen to move
 • blij happy
 • tweedehands second hand
 • de advertentie advertisement
 • het kleed rug
 • verkopen to sell
 • hout wood
 • de spiegel mirror
 • breed wide
 • rond/e round
 • opsturen to send
 • wol wool
 • de centimeter centimeter
 • bieden to bid
 • laag low
 • zwaar heavy
 • het bericht the message
 • de hulp the help
 • de vertraging the delay
 • technisch technical
 • het lawaai the noise
 • gelijk hebben to be right
 • normaal normal
 • handig handy
 • hartelijk warmly
 • op tijd on time
 • duidelijk clearly
 • het spijt me i am sorry
 • ergens somewhere
 • de automaat the machine
 • houden voor hold out
 • het scherm the screen
 • drukken op to press on
 • de knop the button
 • opladen to load
 • de kaart the card
 • minimaal minimal
 • de manier the way
 • de pinpas the creditcard
 • veilig safe
 • stoppen in stop in
 • de pincode the pincode
 • vervolgens thereafter
 • ten slotte last but not least
 • moeilijk difficult
 • makkelijk easy
 • natuurlijk naturally
 • smakelijk tasty
 • eindelijk finally
 • waarschijnlijk probably
 • dagelijks daily
 • belangrijk important
 • kwijt lost
 • passen op watch out
 • de verjaardag birthday
 • het gesprek the conversation
 • vieren to celebrate
 • de uitnodiging the invitation
 • de leeftijd age
 • overmorgen the day after tomorrow
 • boos angry
 • stil quiet
 • moe tired
 • last hebben van suffer from
 • hard hard
 • zachter softer
 • de gasten the visitors

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/thema-1.9092717.html

Share