Vecka 9 & 10

The exercise was created 2018-10-22 by Lisa_Blondell. Question count: 33.
Select questions (33)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • to reciprocate att göra en gentjänst
 • tariffs tulltaxa
 • oblong avlång
 • eerie spöklik, kuslig
 • quote unquote citat slut citat
 • taxidermied uppstoppad
 • obnoxious motbjudande
 • to cuss att svära
 • q-tips bomullstops
 • adversial fientlig
 • haggard sliten, utmärglad
 • perspiration svett, svettning
 • partisan ensidig
 • bipartisan tvåparti-
 • infotainment informativ underhållning
 • to glean att samla ihop
 • extemporaneously omedelbar, improviserad
 • pus var
 • sermon predikan
 • prosperous blomstrande
 • the big dipper karlavagnen
 • ebb & flew ebb & flod
 • to plight att binda sig
 • monosyllabic enstavig
 • repentance ånger
 • restitution återställande
 • salvation räddning, frälsning
 • nape nacke
 • adversary motståndare
 • trials & tribulations prövningar & motgångar
 • bib underdel i matching band uniform
 • white-collar workers tjänstemän
 • poorhouse fattighus

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/vecka-9-10.8609107.html

Share