verb böjning

The exercise was created 2018-03-26 by rebban321. Question count: 32.




Select questions (32)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Order Zamawiać
 • Listen Słuchać
 • speak rozmawiać
 • live mieszkać
 • revise powtarzać
 • watch oglądać
 • wait czekać
 • spend spędzać
 • remember pamiętać
 • rest odpoczywać
 • read czytać
 • know wiedzieć
 • understand rozumieć
 • be able to umieć
 • eat jeść
 • like lubić
 • speak mówić
 • do robić
 • go out wychodzić
 • walk/go chodzić
 • learn uczyć się
 • drink pić
 • wash myć
 • write pisać
 • think myśleć
 • go (single event) Iść
 • sleep spać
 • fly lecieć
 • buy kupować
 • cook gotować
 • study studiować
 • get up wstawać

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/verb-bojning.8161694.html

Share

Advertisements