Advertisements


Vuostasj låggos 1 Buoris

The exercise was created 2019-09-10 by antekuoljok. Question count: 27.
Select questions (27)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Första Vuostasj
 • Lektion Lågos
 • Hälsningsfras, hej Buoris
 • Jag Mån
 • Jag är Mån lav
 • Bil Bijlla
 • Kommer Boahtá
 • Buss Bussa
 • , ja Na
 • Adjö/farväl Hivás
 • Ord (flertal) Bágo
 • Räknesång Riekknimlávla
 • Dessa, de här
 • Pris Hadde
 • Arbete, jobb Barggo
 • Att höra Gullat
 • Till dig Dunji
 • Honom/henne, hans/hennes Suv
 • Mor Ieddne
 • Smör Vuodja
 • Du Dån
 • Udde Njárgga
 • Att skälla Tsiellat
 • Övningar Hárjjidusá
 • Förklaringar Tjielggidusá
 • Sång Lávla
 • Här Dála

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/vuostasj-laggos-1-buoris.9116369.html

Share