Wow!6 kpl 9-12

The exercise was created 2019-02-14 by tynkkan. Question count: 54.
Select questions (54)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • matkustaa travel
 • itse asiassa in fact
 • koskettaa touch
 • tapahtua happen
 • kohdata, tavata meet
 • kestää, ottaa take
 • yhtäkkiä suddenly
 • huutaa shout
 • kerran once
 • pelotella scare
 • pentu a cub
 • pääasiassa mainly
 • paljon plenty of
 • koko, täysi full
 • alakoulu a primary school
 • keskipäivä noon
 • maantieto geography
 • laiska lazy
 • väitellä argue
 • köyhä poor
 • ainakin at least
 • näyttää, vaikuttaa seem
 • virallinen official
 • ankara, tiukka strict
 • kunnes until
 • lopettaa finish
 • viettää spend
 • kuolla die
 • poika a son
 • terveellinen healthy
 • vakava serious
 • huolehtia look after
 • huomata notice
 • leikata, haavoittaa cut
 • paksu thick
 • varmistaa make sure
 • risu, keppi a stick
 • varovasti carefully
 • huolehtia take care of
 • koulutus an education
 • muistuttaa remind
 • olla samaa mieltä agree
 • rentoutua relax
 • olettaa suppose
 • ei kukaan nobody
 • nykyisin nowadays
 • mitään anything
 • kaikkialla everywhere
 • kukaan anybody
 • selittää explain
 • matala low
 • eroavaisuus a difference
 • pitää puhe give a speech
 • nykyaikainen modern

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/wow6-kpl-9-12.8897967.html

Share