Svåra verb

Övningen är skapad 2015-06-04 av juta. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tahtma vilja, ville velat
 • oskama kunna, kunde, kunnat
 • teadma veta, visste, vetat
 • seisma stå, stod, stått
 • püsti asetama ställa, ställde, ställt
 • lamama, lebama ligga, låg, legat
 • pikali asetama lägga, la, lagt
 • kinnitama sätta, satte, satt
 • lööma slå, slog, slagit
 • hoidma hålla, höll, hållit
 • käima, minema , gick, gått
 • tegema göra, gjorde, gjort
 • tulema komma, kom, kommit
 • tõlkima översätta, översatte, översatt
 • istuma sitta, satt, suttit
 • põlema brinna, brann, brunnit
 • jõudma hinna, hann, hunnit
 • valima välja, valde, valt
 • müüma sälja, sålde, sålt
 • mõistma, aru saama förstå, förstod, förstått
 • vältima undvika, undvek, undvikit
 • põletama bränna, brände, bränt
 • langetama, alandama sänka, sänkte, sänkt
 • alla või põhja vajuma, langema sjunka, sjönk, sjunkit
 • varastama stjäla, stal, stulit

Alla Inga

Utdelad övning

https://spellic.com/swe/ovning/svara-verb.4614056.html

Dela