έκθεση

Nach έκθεση im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

estis Latein

Schwedischni är

estás Spanisch

Schwedischdu mår, du är, mår du

extas Schwedisch

Englischrapture

estés Spanisch

Schwedischdu är

este es Spanisch

Schwedischdet här är

esta es Schwedisch

Spanischdet här är

estos Spanisch

Schwedischde här

estas Spanisch

Schwedischdu ligger, du mår, du sitter, de här, du befinner dig

estás Portugiesisch

Deutschdu bist, es geht dir

estéis Spanisch

Schwedischni är

exitoso Spanisch

Schwedischlyckad

exotisk Schwedisch

Englischexotic
Französischexotique

estáis Spanisch

Schwedischni befinner er, ni är

exodus Englisch

Schwedischfolkvandring, flykt, uttåg

exceeds Englisch

Schwedischöverstiger

eighties Englisch

DeutschAchtziger
Schwedischåttitalet, åttioårsåldern

exitus Latein

Schwedischutgång

EK Tiesa Lettisch

TschechischSoudní dvůr ES
DänischDomstolen
NiederländischHof van Justitie EG
EnglischEC Court of Justice
FinnischEuroopan yhteisöjen tuomioistuin
FranzösischCour de justice CE
DeutschGerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
GriechischΔικαστήριo EK
UngarischAz Európai Közösségek Bírósága
ItalienischCorte di giustizia CE
PolnischEuropejski Trybunał Sprawiedliwości
PortugiesischTribunal de Justiça CE
SlowenischSodišče ES
SpanischTribunal de Justicia CE
SchwedischEuropeiska gemenskapernas domstol

esetjog Ungarisch

Tschechischsoudcovské právo
Dänischretspraksis
Niederländischjurisprudentie
Englischcase-law
Finnischoikeuskäytäntö
Französischjurisprudence
DeutschRechtsprechung
Griechischvoμoλoγία
Italienischgiurisprudenza
Lettischtiesu prakse
Polnischorzecznictwo
Portugiesischjurisprudência
Slowenischsodna praksa
Spanischjurisprudencia
Schwedischrättspraxis

echt geil Deutsch

Schwedischriktigt häftig


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.