έκθεση

Searched for έκθεση in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

estis Latin

Swedishni är

estás Spanish

Swedishdu mår, du är, mår du

extas Swedish

Englishrapture

estés Spanish

Swedishdu är

este es Spanish

Swedishdet här är

esta es Swedish

Spanishdet här är

estos Spanish

Swedishde här

estas Spanish

Swedishdu ligger, du mår, du sitter, de här, du befinner dig

estás Portuguese

Germandu bist, es geht dir

estéis Spanish

Swedishni är

exitoso Spanish

Swedishlyckad

exotisk Swedish

Englishexotic
Frenchexotique

estáis Spanish

Swedishni befinner er, ni är

exodus English

Swedishfolkvandring, flykt, uttåg

exceeds English

Swedishöverstiger

eighties English

GermanAchtziger
Swedishåttitalet, åttioårsåldern

exitus Latin

Swedishutgång

EK Tiesa Latvian

CzechSoudní dvůr ES
DanishDomstolen
DutchHof van Justitie EG
EnglishEC Court of Justice
FinnishEuroopan yhteisöjen tuomioistuin
FrenchCour de justice CE
GermanGerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
GreekΔικαστήριo EK
HungarianAz Európai Közösségek Bírósága
ItalianCorte di giustizia CE
PolishEuropejski Trybunał Sprawiedliwości
PortugueseTribunal de Justiça CE
SlovenianSodišče ES
SpanishTribunal de Justicia CE
SwedishEuropeiska gemenskapernas domstol

esetjog Hungarian

Czechsoudcovské právo
Danishretspraksis
Dutchjurisprudentie
Englishcase-law
Finnishoikeuskäytäntö
Frenchjurisprudence
GermanRechtsprechung
Greekvoμoλoγία
Italiangiurisprudenza
Latviantiesu prakse
Polishorzecznictwo
Portuguesejurisprudência
Sloveniansodna praksa
Spanishjurisprudencia
Swedishrättspraxis

echt geil German

Swedishriktigt häftig


A maximum of 20 results are shown.