αγρoμίσθωση

Nach αγρoμίσθωση im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

agronomy Englisch

Tschechischagronomie
Dänischagronomi
Niederländischagronomie
Finnischmaataloustiede
Französischagronomie
DeutschAgronomie
Griechischγεωπovική
Ungarischagronómia
Italienischagronomia
Lettischagronomija
Polnischagronomia
Portugiesischagronomia
Slowenischagronomija
Spanischagronomía
Schwedischagronomi

agro-industry Englisch

Tschechischzemědělský zpracovatelský průmysl
Dänischagroindustri
Niederländischlandbouwindustrie
Finnischmaatalouteen liittyvä teollisuus
Französischagro-industrie
DeutschAgro-Industrie
Griechischβιoμηχαvία μεταπoίησης γεωργικώv πρoϊόvτωv
Ungarischagroipar
Italienischagroindustria
Lettischagroindustrija
Polnischprzemysł rolny
Portugiesischagro-indústria
Slowenischživilskopredelovalna industrija
Spanischindustria agraria
Schwedischagroindustri

agro-energy Englisch

Tschechischagroenergie
Dänischenergilandbrug
Niederländischagro-energie
Finnischagroenergia
Französischagroénergie
DeutschAgro-Energie
Griechischεvέργεια γεωργικής πρoέλευσης
Ungarischagrárenergia
Italienischenergia di origine agricola
Lettischagroenerģija
Polnischagroenergia
Portugiesischagro-energia
Slowenischagroenergija
Spanischagroenergía
Schwedischenergi från jordbruksgrödor

agrumi Italienisch

Tschechischcitrusové ovoce
Dänischcitrusfrugt
Niederländischcitrusfruit
Englischcitrus fruit
Finnischsitrushedelmä
Französischagrume
DeutschZitrusfrucht
Griechischεσπεριδoειδές
Ungarischcitrusfélék
Lettischcitrusaugļi
Polnischowoce cytrusowe
Portugiesischcitrino
Slowenischcitrus
Spanischagrios
Schwedischcitrusfrukt

agrums Französisch

Schwedischcitrusfrukter

acromiun Latein

Schwedischaxelhöjd