αμπελώvας

Searched for αμπελώvας in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

ampel Swedish

Englishunstinted praise
GermanAmpel
Swedishhängkruka

ampeln Swedish

Germandie Ampel

ample English

Germanumfassend
Swedishriklig, omfattande

ampli French

Swedishförstärkare

Ampel German

Swedishtrafikljus, trafiksignal, ampel, hänglampa

ampleur French

Swedishomfattning, vidd, bredd, fyllighet, omfång

amply English

Swedishmer än nog, rikligt

ampullen Swedish

Germandie Ampulle

ample French

Swedishvid, rymlig, omfattande, utförlig, riklig

amplitud Swedish

Englishamplitude
Frenchamplitude

ampull Swedish

Englishampoule
Frenchampoule

ambulans Swedish

Englishambulance
Frenchambulance
GermanAmbulanz

ampoulée French

Swedishsvulstig

amblante French

Swedishomgivande

ambulant German

Swedishambulerande, rörlig, poliklinisk

ambulo Latin

Swedishpromenera

amplement French

Swedishrikligt, gott och väl, rikligt, gott och väl, utförligt, i detalj

ambulanta Slovenian

Swedishläkarmottagning

amblant French

Swedishomgivande

ambulance French

Swedishambulans


A maximum of 20 results are shown.