αμπελoυργία

Searched for αμπελoυργία in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

ampleur French

Swedishomfattning, vidd, bredd, fyllighet, omfång

Ampellilja Swedish

LatinChlorophytum comosum, Chlorophytom comosum, chlorophytum comosum

ampoulée French

Swedishsvulstig

anbelanga Swedish

Englishconcerned, concern

ampeln Swedish

Germandie Ampel

ampoulé French

Swedishsvulstig

ampoule French

Swedishflaska, glaskolv, ampull, blåsa, blemma, glödlampa

ampli French

Swedishförstärkare

ampoule English

Swedishampull

ampel Swedish

Englishunstinted praise
GermanAmpel
Swedishhängkruka

ambulanta Slovenian

Swedishläkarmottagning

amplitude French

Swedishamplitud, omfattning

ample French

Swedishvid, rymlig, omfattande, utförlig, riklig

ample English

Germanumfassend
Swedishriklig, omfattande

amplement French

Swedishrikligt, gott och väl, rikligt, gott och väl, utförligt, i detalj

Ampel German

Swedishtrafikljus, trafiksignal, ampel, hänglampa

amplitude English

Swedishamplitud

amply English

Swedishmer än nog, rikligt

amplifier English

Swedishförstärkare, förstäkare

ampullen Swedish

Germandie Ampulle


A maximum of 20 results are shown.