ασθέvεια

Searched for ασθέvεια in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

aktivera Swedish

Englishtrigger, activate, promote
Frenchactiver

active English

Germantaetig
Spanishactivo
Swedishaktiv

aktiverad Swedish

Englishactivated

actively English

Swedishaktivt

aktiverar Swedish

Englishactivates

activer French

Swedishsätta fart på, aktivera

active French

Swedishaktiv, verksam, tillgångar, aktiv form

activement French

Swedishaktivt, med iver

actif French

Swedishaktiv, tillgång, verksam, tillgångar, aktiv form

activist English

Swedishaktivist

Aktive German

Swedishaktiv idrottare

Aktiver German

Swedishaktiv idrottare

aktiv German

Swedishaktiv, i aktiv tjänst

actividad Spanish

Swedishverksamhet

activo Spanish

Englishactive
Swedishaktiv

a stable English

Swedishett stall

aktiv Swedish

Englishactive
Frenchactif, active, allant, allante
Germanaktiv
Hungarianaktív
Italianattivo
Spanishactivo
Swedishverksam

aktív Hungarian

Swedishaktiv

activate English

Swedishaktivera

aktivt Swedish

Englishactively
Frenchactivement


A maximum of 20 results are shown.