αστυvoμία

Searched for αστυvoμία in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

activo Spanish

Englishactive
Swedishaktiv

aktivera Swedish

Englishtrigger, activate, promote
Frenchactiver

aktiv Swedish

Englishactive
Frenchactif, active, allant, allante
Germanaktiv
Hungarianaktív
Italianattivo
Spanishactivo
Swedishverksam

actividad Spanish

Swedishverksamhet

activated English

Swedishaktiverad

aktivitet Swedish

Englishactivity
GermanAktivität
Italianattività
Spanishla actividad
Swedishverksamhet, sysselsättning

activates English

Swedishaktiverar

activist English

Swedishaktivist

actively English

Swedishaktivt

aktiv German

Swedishaktiv, i aktiv tjänst

a stop English

Swedishen hållplats

actif French

Swedishaktiv, tillgång, verksam, tillgångar, aktiv form

active French

Swedishaktiv, verksam, tillgångar, aktiv form

activement French

Swedishaktivt, med iver

activer French

Swedishsätta fart på, aktivera

activiste French

Swedishaktivist

activité French

Swedishverksamhet, flit, ativitet

activate English

Swedishaktivera

activating English

Swedishaktiverande

active English

Germantaetig
Spanishactivo
Swedishaktiv


A maximum of 20 results are shown.