γvώμη

Nach γvώμη im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

geven Niederländisch

Deutschgeben

give me Englisch

Schwedischge mig

given Englisch

Schwedischman gett, avgiven, givit, gett, men gett

geben Deutsch

Niederländischgeef, geven
Englischgive
Finnischantaa
Norwegischgi
Portugiesischdar
Schwedischge

Gabon Französisch

TschechischGabon
DänischGabon
NiederländischGabon
EnglischGabon
FinnischGabon
DeutschGabun
GriechischΓκαμπόv
UngarischGabon
ItalienischGabon
LettischGabona
PolnischGabon
PortugiesischGabão
SlowenischGabon
SpanischGabón
SchwedischGabon

Gabon Niederländisch

TschechischGabon
DänischGabon
EnglischGabon
FinnischGabon
FranzösischGabon
DeutschGabun
GriechischΓκαμπόv
UngarischGabon
ItalienischGabon
LettischGabona
PolnischGabon
PortugiesischGabão
SlowenischGabon
SpanischGabón
SchwedischGabon

Gabon Slowenisch

TschechischGabon
DänischGabon
NiederländischGabon
EnglischGabon
FinnischGabon
FranzösischGabon
DeutschGabun
GriechischΓκαμπόv
UngarischGabon
ItalienischGabon
LettischGabona
PolnischGabon
PortugiesischGabão
SpanischGabón
SchwedischGabon

Gabon Ungarisch

TschechischGabon
DänischGabon
NiederländischGabon
EnglischGabon
FinnischGabon
FranzösischGabon
DeutschGabun
GriechischΓκαμπόv
ItalienischGabon
LettischGabona
PolnischGabon
PortugiesischGabão
SlowenischGabon
SpanischGabón
SchwedischGabon

Gabon Dänisch

TschechischGabon
NiederländischGabon
EnglischGabon
FinnischGabon
FranzösischGabon
DeutschGabun
GriechischΓκαμπόv
UngarischGabon
ItalienischGabon
LettischGabona
PolnischGabon
PortugiesischGabão
SlowenischGabon
SpanischGabón
SchwedischGabon

Gabon Tschechisch

DänischGabon
NiederländischGabon
EnglischGabon
FinnischGabon
FranzösischGabon
DeutschGabun
GriechischΓκαμπόv
UngarischGabon
ItalienischGabon
LettischGabona
PolnischGabon
PortugiesischGabão
SlowenischGabon
SpanischGabón
SchwedischGabon

Gabon Finnisch

TschechischGabon
DänischGabon
NiederländischGabon
EnglischGabon
FranzösischGabon
DeutschGabun
GriechischΓκαμπόv
UngarischGabon
ItalienischGabon
LettischGabona
PolnischGabon
PortugiesischGabão
SlowenischGabon
SpanischGabón
SchwedischGabon

Gabon Polnisch

TschechischGabon
DänischGabon
NiederländischGabon
EnglischGabon
FinnischGabon
FranzösischGabon
DeutschGabun
GriechischΓκαμπόv
UngarischGabon
ItalienischGabon
LettischGabona
PortugiesischGabão
SlowenischGabon
SpanischGabón
SchwedischGabon

Gabon Schwedisch

TschechischGabon
DänischGabon
NiederländischGabon
EnglischGabon
FinnischGabon
FranzösischGabon
DeutschGabun
GriechischΓκαμπόv
UngarischGabon
ItalienischGabon
LettischGabona
PolnischGabon
PortugiesischGabão
SlowenischGabon
SpanischGabón

giovane Italienisch

Tschechischmladý člověk
Dänischunge
Niederländischjongere
Englischyoung persons
Finnischnuori
Französischjeune
Deutschjunger Mensch
Griechischvέoς
Ungarischfiatal személy
Lettischjaunietis
Polnischmłodzież
Portugiesischjovem
Slowenischmlad človek
Spanischjoven
Schwedischungdomar, ung

Gabun Deutsch

TschechischGabon
DänischGabon
NiederländischGabon
EnglischGabon
FinnischGabon
FranzösischGabon
GriechischΓκαμπόv
UngarischGabon
ItalienischGabon
LettischGabona
PolnischGabon
PortugiesischGabão
SlowenischGabon
SpanischGabón
SchwedischGabon

Gabon Englisch

TschechischGabon
DänischGabon
NiederländischGabon
FinnischGabon
FranzösischGabon
DeutschGabun
GriechischΓκαμπόv
UngarischGabon
ItalienischGabon
LettischGabona
PolnischGabon
PortugiesischGabão
SlowenischGabon
SpanischGabón
SchwedischGabon

gave in Englisch

Schwedischgav med sig, gav upp

give in Englisch

Schwedischge efter, ge upp, ge tappt, lämna in, ge med sig

gubben Schwedisch

Deutschder Alte

Gabon Italienisch

TschechischGabon
DänischGabon
NiederländischGabon
EnglischGabon
FinnischGabon
FranzösischGabon
DeutschGabun
GriechischΓκαμπόv
UngarischGabon
LettischGabona
PolnischGabon
PortugiesischGabão
SlowenischGabon
SpanischGabón
SchwedischGabon


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.