δέvδρo

Nach δέvδρo im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

dividere Italienisch

Schwedischdela

dividera Schwedisch

Englischdivide

dividir Spanisch

Schwedischdela

dividers Englisch

Schwedischavskiljare, skiljeväggar

debtor Englisch

Schwedischgäldenär

doftar Schwedisch

Finnischtuoksuu

dofter Schwedisch

Englischscents, wafts

debater Englisch

Schwedischdebattör

debitera Schwedisch

Englischcharge

difteri Schwedisch

Englischdiphtheria

debutera Schwedisch

Englischmake ons's début
Italienischdebuttare

de badar Schwedisch

Deutschsie baden
Spanischse bañan

du badar Schwedisch

Deutschdu badest
Spanischte bañas

debatter Schwedisch

Englischdebates

deputerad Schwedisch

Englischdeputy

debattera Schwedisch

Englischdebate

die Feder Deutsch

Schwedischfjädern

debuttare Italienisch

Schwedischdebutera

dubitare Latein

Schwedischtvivla, vara tveksam

debitering Schwedisch

Englischdebit
DeutschAbbuchung


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.