δoυλεία

Searched for δoυλεία in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

dole English

Swedisharbetslöshetsunderstöd

dole Czech

Englishdown, downstairs

dahlia Swedish

Englishdahlia

dahlia English

Swedishdahlia

délai French

Swedishanstånd, tidsram

dela Portuguese

Swedishhon

Dohle German

Swedishkaja

deli English

Swedishdelikatessaffär

dale English

GermanTal

duly English

Swedishvederbörligen, punktligt, som sig bör, i rättan tid

dele Danish

GermanTeile, Anteile

dully English

Swedishtrögt, slött

do well English

Swedishsköta sig väl, göra något bra, klara sig bra, göra bra, göra bra ifrån sig

duel English

Swedishduell

dela Slovenian

Swedishgör, han gör, hon gör, arbatar

doll English

Swedishdocka

dale Lule Sami

Swedishdär

dála Lule Sami

Swedishhär

dela Swedish

Englishdissever, partition, share, split, divide, bisect, part, chare
Estonianjagama
Frenchpartager, séparer
Germanteilen
Italiandividere
Latinnuntiare
Spanishdividir, compartir

do well Swedish

Englishgöra bra ifrån sig


A maximum of 20 results are shown.