εισόδημα

Nach εισόδημα im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

estima Spanisch

DeutschAnsehen
Schwedischman beräknar

esteem Englisch

Schwedischrespekt, högaktning, uppskattning, uppskatta

estoy mal Spanisch

EnglischI am bad

estan Spanisch

Schwedischde är

Estonia Italienisch

TschechischEstonsko
DänischEstland
NiederländischEstland
EnglischEstonia
FinnischViro
FranzösischEstonie
DeutschEstland
GriechischEσθovία
UngarischÉsztország
LettischIgaunija
PolnischEstonia
PortugiesischEstónia
SlowenischEstonija
SpanischEstonia
SchwedischEstland

estemos Spanisch

Schwedischvi är

esta en Spanisch

Schwedischligger i

estimer Französisch

Schwedischuppskatta

estómago Spanisch

Englischstomach
Schwedischmage

Estonia Spanisch

TschechischEstonsko
DänischEstland
NiederländischEstland
EnglischEstonia
FinnischViro
FranzösischEstonie
DeutschEstland
GriechischEσθovία
UngarischÉsztország
ItalienischEstonia
LettischIgaunija
PolnischEstonia
PortugiesischEstónia
SlowenischEstonija
SchwedischEstland

estomago Spanisch

Schwedischmagen, mage

están Spanisch

Schwedischde befinner sig, de är

estamos Spanisch

Schwedischvi befinner oss, vi är

estanho Portugiesisch

Tschechischcín
Dänischtin
Niederländischtin
Englischtin
Finnischtina
Französischétain
DeutschZinn
Griechischκασσίτερoς
Ungarischón
Italienischstagno
Lettischalva
Polnischcyna
Slowenischkositer
Spanischestaño
Schwedischtenn

Estonia Englisch

TschechischEstonsko
DänischEstland
NiederländischEstland
EstnischEesti
FinnischViro
FranzösischEstonie
DeutschEstland
GriechischEσθovία
UngarischÉsztország
ItalienischEstonia
LettischIgaunija
PolnischEstonia
PortugiesischEstónia
SlowenischEstonija
SpanischEstonia
SchwedischEstland

estamos Portugiesisch

Deutschwir sind

Estonia Polnisch

TschechischEstonsko
DänischEstland
NiederländischEstland
EnglischEstonia
FinnischViro
FranzösischEstonie
DeutschEstland
GriechischEσθovία
UngarischÉsztország
ItalienischEstonia
LettischIgaunija
PortugiesischEstónia
SlowenischEstonija
SpanischEstonia
SchwedischEstland

egyetem Ungarisch

Tschechischuniverzita
Dänischuniversitet
Niederländischuniversiteit
Englischuniversity
Finnischkorkeakoulu
Französischuniversité
DeutschUniversität
Griechischπαvεπιστήμιo
Italienischuniversità
Lettischakadēmiskā augstskola
Polnischuniwersytet
Portugiesischuniversidade
Slowenischuniverza
Spanischuniversidad
Schwedischuniversitet

eighteen Englisch

Finnischkahdeksantoista
Deutschachtzehn
Schwedischaderton, arton

Estonija Slowenisch

TschechischEstonsko
DänischEstland
NiederländischEstland
EnglischEstonia
FinnischViro
FranzösischEstonie
DeutschEstland
GriechischEσθovία
UngarischÉsztország
ItalienischEstonia
LettischIgaunija
PolnischEstonia
PortugiesischEstónia
SpanischEstonia
SchwedischEstland


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.