ελαιoκράμβη

Nach ελαιoκράμβη im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

elakare Schwedisch

Englischmeaner
Spanischmás malo

el gorra Spanisch

Schwedischmössan

el jarabe Spanisch

Schwedischhostmedicin, hostmedicinen

elakartat Schwedisch

Englischmalignant

el grado Spanisch

Schwedischgraden

elixir Schwedisch

Englischelixir

eligir Spanisch

Schwedischvälja

el jersy Spanisch

Schwedischtröjan

el caracol Spanisch

Schwedischsnigeln

el cortejo Spanisch

Schwedischparningen

el hogar Spanisch

Schwedischhemmet

el garbo Spanisch

Schwedischbehagfullhet, charm, grace

elixir Englisch

Schwedischelixir

elakartad Schwedisch

Englischmalign, malignant

el cara Spanisch

Schwedischansiktet

el cura Spanisch

Schwedischpräst

el corazón Spanisch

Schwedischhjärta, hjärtat

el jersey Spanisch

Schwedischtröjan, tjocktröjan

el gorro Spanisch

Schwedischmössan

el crimen Spanisch

Schwedischbrottet