θύλακας

Nach θύλακας im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

tulkkaus Finnisch

Tschechischtlumočení
Dänischtolkning
Niederländischtolken
Englischinterpreting
Französischinterprétation
DeutschDolmetschen
Griechischδιερμηvεία
Ungarischtolmácsolás
Italienischinterpretazione
Lettischsinhronā tulkošana
Polnischtłumaczenie symultaniczne
Portugiesischinterpretação
Slowenischtolmačenje
Spanischinterpretación
Schwedischtolkning

tallskog Schwedisch

Englischpine wood

átlagos Ungarisch

Schwedischgenomsnittlig

till sist Schwedisch

Englischultimately, finally, at last, eventually
Deutschzum Schluss
Schwedischomsider

tell jokes Englisch

Schwedischberätta historier, skämta, berätta skämt, berättar historier

tulisija Finnisch

Englischfireplace

the luggage Englisch

Schwedischbagaget

teologija Slowenisch

Tschechischteologie
Dänischteologi
Niederländischtheologie
Englischtheology
Finnischteologia
Französischthéologie
DeutschTheologie
Griechischθεoλoγία
Ungarischteológia
Italienischteologia
Lettischteoloģija
Polnischteologia
Portugiesischteologia
Spanischteología
Schwedischteologi

Advertisements