κτίριo

Nach κτίριo im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

kateri Slowenisch

Schwedischvilken

katarr Schwedisch

Englischcatarrh

kuttra Schwedisch

Englischcoo

Katar Polnisch

TschechischKatar
DänischQatar
NiederländischQuatar
EnglischQatar
FinnischQatar
FranzösischQatar
DeutschKatar
GriechischKατάρ
UngarischKatar
ItalienischQatar
LettischKatara
PortugiesischQatar
SlowenischKatar
SpanischQatar
SchwedischQatar

Katar Slowenisch

TschechischKatar
DänischQatar
NiederländischQuatar
EnglischQatar
FinnischQatar
FranzösischQatar
DeutschKatar
GriechischKατάρ
UngarischKatar
ItalienischQatar
LettischKatara
PolnischKatar
PortugiesischQatar
SpanischQatar
SchwedischQatar

Katar Ungarisch

TschechischKatar
DänischQatar
NiederländischQuatar
EnglischQatar
FinnischQatar
FranzösischQatar
DeutschKatar
GriechischKατάρ
ItalienischQatar
LettischKatara
PolnischKatar
PortugiesischQatar
SlowenischKatar
SpanischQatar
SchwedischQatar

kūdra Lettisch

Tschechischrašelina
Dänischtørv
Niederländischturf
Englischpeat
Finnischturve
Französischtourbe
DeutschTorf
Griechischπoάvθρακας
Ungarischtőzeg
Italienischtorba
Polnischtorf
Portugiesischturfa
Slowenischšota
Spanischturba
Schwedischtorv

Katara Lettisch

TschechischKatar
DänischQatar
NiederländischQuatar
EnglischQatar
FinnischQatar
FranzösischQatar
DeutschKatar
GriechischKατάρ
UngarischKatar
ItalienischQatar
PolnischKatar
PortugiesischQatar
SlowenischKatar
SpanischQatar
SchwedischQatar

Katar Tschechisch

DänischQatar
NiederländischQuatar
EnglischQatar
FinnischQatar
FranzösischQatar
DeutschKatar
GriechischKατάρ
UngarischKatar
ItalienischQatar
LettischKatara
PolnischKatar
PortugiesischQatar
SlowenischKatar
SpanischQatar
SchwedischQatar

åktur Schwedisch

Englischride, drive

Katar Deutsch

TschechischKatar
DänischQatar
NiederländischQuatar
EnglischQatar
FinnischQatar
FranzösischQatar
GriechischKατάρ
UngarischKatar
ItalienischQatar
LettischKatara
PolnischKatar
PortugiesischQatar
SlowenischKatar
SpanischQatar
SchwedischQatar

katter Schwedisch

Englischcats
Französischchats
Spanischgatos

kutter Schwedisch

Spanischbalandra, balandro

kätteri Schwedisch

Englischheresy
Kroatischhèreza
Spanischherejía

kuddar Schwedisch

Englischpads, pillows

koder Schwedisch

Englischcodes

kättare Schwedisch

Englischheretic
Kroatischherètik

Köder Deutsch

Englischbait, baits