μόλυβδoς

Searched for μόλυβδoς in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

molybden Swedish

Czechmolybden
Danishmolybdæn
Dutchmolybdeen
Englishmolybdenum
Finnishmolybdeeni
Frenchmolybdène
GermanMolybdän
Greekμoλυβδαίvιo
Hungarianmolibdén
Italianmolibdeno
Latvianmolibdēns
Polishmolibden
Portuguesemolibdénio
Slovenianmolibden
Spanishmolibdeno

molibden Slovenian

Czechmolybden
Danishmolybdæn
Dutchmolybdeen
Englishmolybdenum
Finnishmolybdeeni
Frenchmolybdène
GermanMolybdän
Greekμoλυβδαίvιo
Hungarianmolibdén
Italianmolibdeno
Latvianmolibdēns
Polishmolibden
Portuguesemolibdénio
Spanishmolibdeno
Swedishmolybden

molybden Czech

Danishmolybdæn
Dutchmolybdeen
Englishmolybdenum
Finnishmolybdeeni
Frenchmolybdène
GermanMolybdän
Greekμoλυβδαίvιo
Hungarianmolibdén
Italianmolibdeno
Latvianmolibdēns
Polishmolibden
Portuguesemolibdénio
Slovenianmolibden
Spanishmolibdeno
Swedishmolybden

molibden Polish

Czechmolybden
Danishmolybdæn
Dutchmolybdeen
Englishmolybdenum
Finnishmolybdeeni
Frenchmolybdène
GermanMolybdän
Greekμoλυβδαίvιo
Hungarianmolibdén
Italianmolibdeno
Latvianmolibdēns
Portuguesemolibdénio
Slovenianmolibden
Spanishmolibdeno
Swedishmolybden

molybdeen Dutch

Czechmolybden
Danishmolybdæn
Englishmolybdenum
Finnishmolybdeeni
Frenchmolybdène
GermanMolybdän
Greekμoλυβδαίvιo
Hungarianmolibdén
Italianmolibdeno
Latvianmolibdēns
Polishmolibden
Portuguesemolibdénio
Slovenianmolibden
Spanishmolibdeno
Swedishmolybden

malvado Spanish

Englishwicked

molibdén Hungarian

Czechmolybden
Danishmolybdæn
Dutchmolybdeen
Englishmolybdenum
Finnishmolybdeeni
Frenchmolybdène
GermanMolybdän
Greekμoλυβδαίvιo
Italianmolibdeno
Latvianmolibdēns
Polishmolibden
Portuguesemolibdénio
Slovenianmolibden
Spanishmolibdeno
Swedishmolybden

molibdēns Latvian

Czechmolybden
Danishmolybdæn
Dutchmolybdeen
Englishmolybdenum
Finnishmolybdeeni
Frenchmolybdène
GermanMolybdän
Greekμoλυβδαίvιo
Hungarianmolibdén
Italianmolibdeno
Polishmolibden
Portuguesemolibdénio
Slovenianmolibden
Spanishmolibdeno
Swedishmolybden

molybdæn Danish

Czechmolybden
Dutchmolybdeen
Englishmolybdenum
Finnishmolybdeeni
Frenchmolybdène
GermanMolybdän
Greekμoλυβδαίvιo
Hungarianmolibdén
Italianmolibdeno
Latvianmolibdēns
Polishmolibden
Portuguesemolibdénio
Slovenianmolibden
Spanishmolibdeno
Swedishmolybden

molibdeno Italian

Czechmolybden
Danishmolybdæn
Dutchmolybdeen
Englishmolybdenum
Finnishmolybdeeni
Frenchmolybdène
GermanMolybdän
Greekμoλυβδαίvιo
Hungarianmolibdén
Latvianmolibdēns
Polishmolibden
Portuguesemolibdénio
Slovenianmolibden
Spanishmolibdeno
Swedishmolybden

molibdeno Spanish

Czechmolybden
Danishmolybdæn
Dutchmolybdeen
Englishmolybdenum
Finnishmolybdeeni
Frenchmolybdène
GermanMolybdän
Greekμoλυβδαίvιo
Hungarianmolibdén
Italianmolibdeno
Latvianmolibdēns
Polishmolibden
Portuguesemolibdénio
Slovenianmolibden
Swedishmolybden

Molybdän German

Czechmolybden
Danishmolybdæn
Dutchmolybdeen
Englishmolybdenum
Finnishmolybdeeni
Frenchmolybdène
Greekμoλυβδαίvιo
Hungarianmolibdén
Italianmolibdeno
Latvianmolibdēns
Polishmolibden
Portuguesemolibdénio
Slovenianmolibden
Spanishmolibdeno
Swedishmolybden

molybdène French

Czechmolybden
Danishmolybdæn
Dutchmolybdeen
Englishmolybdenum
Finnishmolybdeeni
GermanMolybdän
Greekμoλυβδαίvιo
Hungarianmolibdén
Italianmolibdeno
Latvianmolibdēns
Polishmolibden
Portuguesemolibdénio
Slovenianmolibden
Spanishmolibdeno
Swedishmolybden

molybdeeni Finnish

Czechmolybden
Danishmolybdæn
Dutchmolybdeen
Englishmolybdenum
Frenchmolybdène
GermanMolybdän
Greekμoλυβδαίvιo
Hungarianmolibdén
Italianmolibdeno
Latvianmolibdēns
Polishmolibden
Portuguesemolibdénio
Slovenianmolibden
Spanishmolibdeno
Swedishmolybden

molybdenum English

Czechmolybden
Danishmolybdæn
Dutchmolybdeen
Finnishmolybdeeni
Frenchmolybdène
GermanMolybdän
Greekμoλυβδαίvιo
Hungarianmolibdén
Italianmolibdeno
Latvianmolibdēns
Polishmolibden
Portuguesemolibdénio
Slovenianmolibden
Spanishmolibdeno
Swedishmolybden

mullvaden Swedish

Englishthe mole
Frenchla taupe
Germander Maulwurf

mal fait French

Swedishdåligt bäddad

molibdénio Portuguese

Czechmolybden
Danishmolybdæn
Dutchmolybdeen
Englishmolybdenum
Finnishmolybdeeni
Frenchmolybdène
GermanMolybdän
Greekμoλυβδαίvιo
Hungarianmolibdén
Italianmolibdeno
Latvianmolibdēns
Polishmolibden
Slovenianmolibden
Spanishmolibdeno
Swedishmolybden

millipedes English

GermanTausendfüssler

mailboats English

Germandie Postschiffe


A maximum of 20 results are shown.

Advertisements