πάχυvση

Nach πάχυvση im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

packbox Schwedisch

Englischgland

pacifism Schwedisch

Tschechischpacifismus
Dänischpacifisme
Niederländischpacifisme
Englischpacifism
Finnischpasifismi
Französischpacifisme
DeutschPazifismus
Griechischειρηvισμός
Ungarischpacifizmus
Italienischpacifismo
Lettischpacifisms
Polnischpacyfizm
Portugiesischpacifismo
Slowenischpacifizem
Spanischpacifismo

pacifist Englisch

Schwedischfredsälskare

pacifism Englisch

Tschechischpacifismus
Dänischpacifisme
Niederländischpacifisme
Finnischpasifismi
Französischpacifisme
Griechischειρηvισμός
Ungarischpacifizmus
Italienischpacifismo
Lettischpacifisms
Polnischpacyfizm
Portugiesischpacifismo
Slowenischpacifizem
Spanischpacifismo
Schwedischpacifism

pacifista Ungarisch

Schwedischpacifistisk

piezveja Lettisch

Tschechischvedlejší úlovek
Dänischbifangst
Niederländischbijvangst
Englischby-catch
Finnischsivusaalis
Französischcapture accessoire
Deutschzusätzliche Fangmenge
Griechischδευτερεύovτα αλιεύματα
Ungarischjárulékos halfogás
Italienischcattura accessoria
Polnischpołów dodatkowy
Portugiesischcaptura acessória
Slowenischprilov
Spanischcaptura accesoria
Schwedischbifångst

pacifisms Lettisch

Tschechischpacifismus
Dänischpacifisme
Niederländischpacifisme
Englischpacifism
Finnischpasifismi
Französischpacifisme
DeutschPazifismus
Griechischειρηvισμός
Ungarischpacifizmus
Italienischpacifismo
Polnischpacyfizm
Portugiesischpacifismo
Slowenischpacifizem
Spanischpacifismo
Schwedischpacifism

pacifisme Dänisch

Tschechischpacifismus
Niederländischpacifisme
Englischpacifism
Finnischpasifismi
Französischpacifisme
DeutschPazifismus
Griechischειρηvισμός
Ungarischpacifizmus
Italienischpacifismo
Lettischpacifisms
Polnischpacyfizm
Portugiesischpacifismo
Slowenischpacifizem
Spanischpacifismo
Schwedischpacifism

pasifismi Finnisch

Tschechischpacifismus
Dänischpacifisme
Niederländischpacifisme
Englischpacifism
Französischpacifisme
DeutschPazifismus
Griechischειρηvισμός
Ungarischpacifizmus
Italienischpacifismo
Lettischpacifisms
Polnischpacyfizm
Portugiesischpacifismo
Slowenischpacifizem
Spanischpacifismo
Schwedischpacifism

pohjavesi Finnisch

Tschechischspodní voda
Dänischgrundvand
Niederländischgrondwater
Englischgroundwater
Französischeau souterraine
DeutschGrundwasser
Griechischυπόγεια ύδατα
Ungarischtalajvíz
Italienischacque sotterranee
Lettischgruntsūdens
Polnischwoda podziemna
Portugiesischágua subterrânea
Slowenischpodtalnica
Spanischagua subterránea
Schwedischgrundvatten

pacifismo Portugiesisch

Tschechischpacifismus
Dänischpacifisme
Niederländischpacifisme
Englischpacifism
Finnischpasifismi
Französischpacifisme
DeutschPazifismus
Griechischειρηvισμός
Ungarischpacifizmus
Italienischpacifismo
Lettischpacifisms
Polnischpacyfizm
Slowenischpacifizem
Spanischpacifismo
Schwedischpacifism

pacyfizm Polnisch

Tschechischpacifismus
Dänischpacifisme
Niederländischpacifisme
Englischpacifism
Finnischpasifismi
Französischpacifisme
DeutschPazifismus
Griechischειρηvισμός
Ungarischpacifizmus
Italienischpacifismo
Lettischpacifisms
Portugiesischpacifismo
Slowenischpacifizem
Spanischpacifismo
Schwedischpacifism

pacifisme Französisch

Tschechischpacifismus
Dänischpacifisme
Niederländischpacifisme
Englischpacifism
Finnischpasifismi
DeutschPazifismus
Griechischειρηvισμός
Ungarischpacifizmus
Italienischpacifismo
Lettischpacifisms
Polnischpacyfizm
Portugiesischpacifismo
Slowenischpacifizem
Spanischpacifismo
Schwedischpacifism

pacifismo Italienisch

Tschechischpacifismus
Dänischpacifisme
Niederländischpacifisme
Englischpacifism
Finnischpasifismi
Französischpacifisme
DeutschPazifismus
Griechischειρηvισμός
Ungarischpacifizmus
Lettischpacifisms
Polnischpacyfizm
Portugiesischpacifismo
Slowenischpacifizem
Spanischpacifismo
Schwedischpacifism

pacifismo Spanisch

Tschechischpacifismus
Dänischpacifisme
Niederländischpacifisme
Englischpacifism
Finnischpasifismi
Französischpacifisme
DeutschPazifismus
Griechischειρηvισμός
Ungarischpacifizmus
Italienischpacifismo
Lettischpacifisms
Polnischpacyfizm
Portugiesischpacifismo
Slowenischpacifizem
Schwedischpacifism

pacifisme Niederländisch

Tschechischpacifismus
Dänischpacifisme
Englischpacifism
Finnischpasifismi
Französischpacifisme
DeutschPazifismus
Griechischειρηvισμός
Ungarischpacifizmus
Italienischpacifismo
Lettischpacifisms
Polnischpacyfizm
Portugiesischpacifismo
Slowenischpacifizem
Spanischpacifismo
Schwedischpacifism

Pays Bas Französisch

SchwedischHolland

pacifismus Tschechisch

Dänischpacifisme
Niederländischpacifisme
Englischpacifism
Finnischpasifismi
Französischpacifisme
DeutschPazifismus
Griechischειρηvισμός
Ungarischpacifizmus
Italienischpacifismo
Lettischpacifisms
Polnischpacyfizm
Portugiesischpacifismo
Slowenischpacifizem
Spanischpacifismo
Schwedischpacifism

Pays-Bas Französisch

TschechischNizozemsko
DänischNederlandene
NiederländischNederland
EnglischNetherlands
FinnischAlankomaat
DeutschNiederlande
GriechischKάτω Xώρες
UngarischHollandia
ItalienischPaesi Bassi
LettischNīderlandes AZT
PolnischHolandia
PortugiesischPaíses Baixos
SlowenischNizozemska
SpanischPaíses Bajos
SchwedischNederländerna

pass-book Englisch

Schwedischmotbok


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.