παράβαση

Searched for παράβαση in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

prabaka Croatian

GermanUroma

parvis Swedish

Englishin pairs

parvus Latin

Swedishliten

privacy English

Swedishavskildhet, privatliv, enrum, stillhet, ostördhet, enskildhet

parfois French

Swedishibland

perhaps English

Germanvielleicht, möglicherweise
Croatianmožda
Swedishkanske, eventuellt, möjligtvis

props English

Swedishrekvisita

propose English

Finnishehdottaa
Swedishfria, föreslå

prophesy English

Swedishförutspå, spå, profetera, sia

purpose English

GermanAbsicht, Ziel
Swedishsyfte, ändamål, avsikt, föresats, uppsåt, målsättning, mål, mening

porpoise English

Swedishtumlare

preface English

Swedishföretal, förord

parveke Finnish

Swedishbalkong

profess English

Swedishförklara

profuse English

Swedishöverflödande

prevaja Slovenian

Swedishöversätter

proffs Swedish

Englishprofessional, pro

pròpast Croatian

Swedishundergång, fördärv, förstörelse, kollaps, sammanbrott

proves English

Swedishbevisar, bevisning

proposal English

Swedishyrkande


A maximum of 20 results are shown.