πρωτεύoυσα

Nach πρωτεύoυσα im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

protectors Englisch

Schwedischbeskyddare

protectora Spanisch

Schwedischöverbeskyddande

protest Schwedisch

Englischprotest, objection, objection to
Russischпротест
Kroatischpròsvjed

protestera Schwedisch

Englischobject, protest, remonstrate
Deutschprotestieren
Spanischprotestar

protests Englisch

Schwedischprotesterar

protes- Schwedisch

Englischprosthetic

protects Englisch

Schwedischskyddar

protokols Lettisch

Tschechischprotokol
Dänischprotokol
Niederländischprotocol
Englischprotocol
Finnischprotokolla
Französischprotocole
DeutschProtokoll
Griechischπρωτόκoλλo
Ungarischprotokoll
Italienischprotocollo
Polnischprotokół
Portugiesischprotocolo
Slowenischprotokol
Spanischprotocolo
Schwedischprotokoll

protest Englisch

Schwedischprotest, protestera

protokolla Finnisch

Tschechischprotokol
Dänischprotokol
Niederländischprotocol
Englischprotocol
Französischprotocole
DeutschProtokoll
Griechischπρωτόκoλλo
Ungarischprotokoll
Italienischprotocollo
Lettischprotokols
Polnischprotokół
Portugiesischprotocolo
Slowenischprotokol
Spanischprotocolo
Schwedischprotokoll

pratsam Schwedisch

Englischtalkative, chatty
Estnischjutukas
Französischbavarde, bavard, babilard, babilarde
Deutschgesprächig
Spanischhablador

protector Spanisch

Schwedischöverbeskyddande

protocolo Spanisch

Tschechischprotokol
Dänischprotokol
Niederländischprotocol
Englischprotocol
Finnischprotokolla
Französischprotocole
DeutschProtokoll
Griechischπρωτόκoλλo
Ungarischprotokoll
Italienischprotocollo
Lettischprotokols
Polnischprotokół
Portugiesischprotocolo
Slowenischprotokol
Schwedischprotokoll

protestar Spanisch

Schwedischprotestera

proteger Spanisch

Schwedischskydda

protestant Englisch

Deutschevangelisch, Protestant
Schwedischprotestantisk

prettiest Englisch

Schwedischsötast

pirates Englisch

Schwedischpirater

partes Spanisch

Schwedischdu delar

prudish Englisch

Schwedischpryd


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.