πτηvό

Nach πτηvό im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

pay-tv Niederländisch

Tschechischplacená televize
Dänischbetalings-tv
Englischpay television
Finnischmaksutelevisio
Französischtélévision payante
DeutschPay-TV
Griechischτηλεoπτικά τέλη
Ungarischelőfizetéses televízió
Italienischtelevisione a pagamento
Lettischmaksas televīzija
Polnischtelewizja płatna
Portugiesischtelevisão sujeita a pagamento
Slowenischplačljiva televizija
Spanischtelevisión de pago
Schwedischbetal-TV

put up Englisch

Schwedischlägga upp, montera, sätta upp, höja, åstadkomma, bjuda

på tv Schwedisch

Spanischen la tele

på TV Schwedisch

Französischà la télé
Deutschim Fernsehen
Spanischa la tele

på dop Schwedisch

Kroatischna krštenju

put off Englisch

Schwedischfå att tappa lusten, skjuta upp, avspisa

Pay-TV Deutsch

Tschechischplacená televize
Dänischbetalings-tv
Niederländischpay-tv
Englischpay television
Finnischmaksutelevisio
Französischtélévision payante
Griechischτηλεoπτικά τέλη
Ungarischelőfizetéses televízió
Italienischtelevisione a pagamento
Lettischmaksas televīzija
Polnischtelewizja płatna
Portugiesischtelevisão sujeita a pagamento
Slowenischplačljiva televizija
Spanischtelevisión de pago
Schwedischbetal-TV

puutüvi Estnisch

Englischtrunk