σιτάρι

Nach σιτάρι im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

sitar Schwedisch

Schwedischstränginstrument

stare Italienisch

Schwedisch, befinna sig

star Slowenisch

Schwedischgammal

situar Spanisch

Schwedischlokalisera, placera

starr Deutsch

Englischsteep

star Französisch

Schwedischstjärna

stary Polnisch

Englischold

star Englisch

Schwedischspela huvudrollen, stjärna, ha huvudrollen

suutari Finnisch

DeutschSchuhmacher

stare Englisch

Schwedischstirra, stirrande blick, stirrar, titta, glo

stara Slowenisch

Schwedischgammal

sotare Schwedisch

Englischsweep, chimney sweeper

sitire Latein

Schwedischtörsta, trösta

star Kroatisch

Deutschalt

stare Schwedisch

Englischstarling

starr Schwedisch

Englischsedge

sitere Norwegisch

Deutschzitieren

story Englisch

DeutschErzählung, Etage, Geschichte, Schwank, Stockwerk
Russischистория
Schwedischsaga, historia, berättelse, våningar, våning

satyr Englisch

Schwedischsatyr

stir Englisch

Deutschumrühren
Schwedischröra, väcka, röra om, vispa, gripa tag i, omrörning, starta, röra sej, röra om i, fläkta, omröra, uppståndelse, röra sig, väcka uppståndelse, sätta i rörelse


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.