φαγόπυρo

Searched for φαγόπυρo in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

fósforo Spanish

Czechfosfor
Danishfosfor
Dutchfosfor
Englishphosphorus
Finnishfosfori
Frenchphosphore
GermanPhosphor
Greekφωσφόρoς
Hungarianfoszfor
Italianfosforo
Latvianfosfors
Polishfosfor
Portuguesefósforo
Slovenianfosfor
Swedishfosfor

fosforo Italian

Czechfosfor
Danishfosfor
Dutchfosfor
Englishphosphorus
Finnishfosfori
Frenchphosphore
GermanPhosphor
Greekφωσφόρoς
Hungarianfoszfor
Latvianfosfors
Polishfosfor
Portuguesefósforo
Slovenianfosfor
Spanishfósforo
Swedishfosfor

fósforo Portuguese

Czechfosfor
Danishfosfor
Dutchfosfor
Englishphosphorus
Finnishfosfori
Frenchphosphore
GermanPhosphor
Greekφωσφόρoς
Hungarianfoszfor
Italianfosforo
Latvianfosfors
Polishfosfor
Slovenianfosfor
Spanishfósforo
Swedishfosfor

fagforbund Danish

Czechodborová konfederace
Dutchvakcentrale
Englishtrade union confederation
Finnishtyöntekijäliitto
Frenchconfédération syndicale
GermanGewerkschaftsbund
Greekσυvδικαλιστική συvoμoσπovδία
Hungarianszakszervezetek szövetsége
Italianconfederazione sindacale
LatvianEK valdību konference
Polishkonfederacja związków zawodowych
Portugueseconfederação sindical
Slovenianzveza sindikatov
Spanishconfederación sindical
Swedishfackförbund

fosfor Swedish

Czechfosfor
Danishfosfor
Dutchfosfor
Englishphosphorus
Finnishfosfori
Frenchphosphore
GermanPhosphor
Greekφωσφόρoς
Hungarianfoszfor
Italianfosforo
Latinphosphorus
Latvianfosfors
Polishfosfor
Portuguesefósforo
Slovenianfosfor
Spanishfósforo

fosfor Danish

Czechfosfor
Dutchfosfor
Englishphosphorus
Finnishfosfori
Frenchphosphore
GermanPhosphor
Greekφωσφόρoς
Hungarianfoszfor
Italianfosforo
Latvianfosfors
Polishfosfor
Portuguesefósforo
Slovenianfosfor
Spanishfósforo
Swedishfosfor

fosfor Slovenian

Czechfosfor
Danishfosfor
Dutchfosfor
Englishphosphorus
Finnishfosfori
Frenchphosphore
GermanPhosphor
Greekφωσφόρoς
Hungarianfoszfor
Italianfosforo
Latvianfosfors
Polishfosfor
Portuguesefósforo
Spanishfósforo
Swedishfosfor

foszfor Hungarian

Czechfosfor
Danishfosfor
Dutchfosfor
Englishphosphorus
Finnishfosfori
Frenchphosphore
GermanPhosphor
Greekφωσφόρoς
Italianfosforo
Latvianfosfors
Polishfosfor
Portuguesefósforo
Slovenianfosfor
Spanishfósforo
Swedishfosfor

fosfors Latvian

Czechfosfor
Danishfosfor
Dutchfosfor
Englishphosphorus
Finnishfosfori
Frenchphosphore
GermanPhosphor
Greekφωσφόρoς
Hungarianfoszfor
Italianfosforo
Polishfosfor
Portuguesefósforo
Slovenianfosfor
Spanishfósforo
Swedishfosfor

fosfori Finnish

Czechfosfor
Danishfosfor
Dutchfosfor
Englishphosphorus
Frenchphosphore
GermanPhosphor
Greekφωσφόρoς
Hungarianfoszfor
Italianfosforo
Latvianfosfors
Polishfosfor
Portuguesefósforo
Slovenianfosfor
Spanishfósforo
Swedishfosfor

fosfor Czech

Danishfosfor
Dutchfosfor
Englishphosphorus
Finnishfosfori
Frenchphosphore
GermanPhosphor
Greekφωσφόρoς
Hungarianfoszfor
Italianfosforo
Latvianfosfors
Polishfosfor
Portuguesefósforo
Slovenianfosfor
Spanishfósforo
Swedishfosfor

fosfor Polish

Czechfosfor
Danishfosfor
Dutchfosfor
Englishphosphorus
Finnishfosfori
Frenchphosphore
GermanPhosphor
Greekφωσφόρoς
Hungarianfoszfor
Italianfosforo
Latvianfosfors
Portuguesefósforo
Slovenianfosfor
Spanishfósforo
Swedishfosfor

fuskverk Swedish

Frenchtravail bâclé
Spanishbuñuelo

fosfor Dutch

Czechfosfor
Danishfosfor
Englishphosphorus
Finnishfosfori
Frenchphosphore
GermanPhosphor
Greekφωσφόρoς
Hungarianfoszfor
Italianfosforo
Latvianfosfors
Polishfosfor
Portuguesefósforo
Slovenianfosfor
Spanishfósforo
Swedishfosfor

fiskeperiod Swedish

Czechrybářská sezóna
Danishfiskeriperiode
Dutchvisseizoen
Englishfishing season
Finnishkalastuskausi
Frenchpériode de pêche
GermanFangzeit
Greekαλιευτική περίoδoς
Hungarianhalászati idény
Italianperiodo di pesca
Latvianzvejas sezona
Polishokres połowu
Portuguesecampanha de pesca
Slovenianribolovna sezona
Spanishtemporada de pesca

fagforening Danish

Czechodborový svaz
Dutchvakbond
Englishtrade union
Finnishammattiyhdistys
Frenchsyndicat
GermanGewerkschaft
Greekσυvδικάτo
Hungarianszakszervezet
Italiansindacato
Latvianarodbiedrība
Polishzwiązek zawodowy
Portuguesesindicato
Sloveniansindikat
Spanishsindicato
Swedishfackförening

fosforan Polish

Czechfosfáty
Danishfosfat
Dutchfosfaat
Englishphosphate
Finnishfosfaatti
Frenchphosphate
GermanPhosphat
Greekφωσφoρικά άλατα
Hungarianfoszfát
Italianfosfato
Latvianfosfāts
Portuguesefosfato
Slovenianfosfat
Spanishfosfato
Swedishfosfat

fish for English

Swedishfiska efter

fegyverzet Hungarian

Czechzbraně
Danishmilitærmateriel
Dutchbewapening
Englishmilitary equipment
Finnishaseistus
Frencharmement
GermanBewaffnung
Greekεξoπλισμoί
Italianarmamento
Latvianmilitārais aprīkojums
Polishuzbrojenie
Portuguesearmamento
Slovenianvojaška oprema
Spanisharmamento
Swedishmilitärmateriel