φαγόπυρo

Nach φαγόπυρo im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

fósforo Spanisch

Tschechischfosfor
Dänischfosfor
Niederländischfosfor
Englischphosphorus
Finnischfosfori
Französischphosphore
DeutschPhosphor
Griechischφωσφόρoς
Ungarischfoszfor
Italienischfosforo
Lettischfosfors
Polnischfosfor
Portugiesischfósforo
Slowenischfosfor
Schwedischfosfor

fosforo Italienisch

Tschechischfosfor
Dänischfosfor
Niederländischfosfor
Englischphosphorus
Finnischfosfori
Französischphosphore
DeutschPhosphor
Griechischφωσφόρoς
Ungarischfoszfor
Lettischfosfors
Polnischfosfor
Portugiesischfósforo
Slowenischfosfor
Spanischfósforo
Schwedischfosfor

fósforo Portugiesisch

Tschechischfosfor
Dänischfosfor
Niederländischfosfor
Englischphosphorus
Finnischfosfori
Französischphosphore
DeutschPhosphor
Griechischφωσφόρoς
Ungarischfoszfor
Italienischfosforo
Lettischfosfors
Polnischfosfor
Slowenischfosfor
Spanischfósforo
Schwedischfosfor

fagforbund Dänisch

Tschechischodborová konfederace
Niederländischvakcentrale
Englischtrade union confederation
Finnischtyöntekijäliitto
Französischconfédération syndicale
DeutschGewerkschaftsbund
Griechischσυvδικαλιστική συvoμoσπovδία
Ungarischszakszervezetek szövetsége
Italienischconfederazione sindacale
LettischEK valdību konference
Polnischkonfederacja związków zawodowych
Portugiesischconfederação sindical
Slowenischzveza sindikatov
Spanischconfederación sindical
Schwedischfackförbund

fosfor Schwedisch

Tschechischfosfor
Dänischfosfor
Niederländischfosfor
Englischphosphorus
Finnischfosfori
Französischphosphore
DeutschPhosphor
Griechischφωσφόρoς
Ungarischfoszfor
Italienischfosforo
Lateinphosphorus
Lettischfosfors
Polnischfosfor
Portugiesischfósforo
Slowenischfosfor
Spanischfósforo

fosfor Dänisch

Tschechischfosfor
Niederländischfosfor
Englischphosphorus
Finnischfosfori
Französischphosphore
DeutschPhosphor
Griechischφωσφόρoς
Ungarischfoszfor
Italienischfosforo
Lettischfosfors
Polnischfosfor
Portugiesischfósforo
Slowenischfosfor
Spanischfósforo
Schwedischfosfor

fosfor Slowenisch

Tschechischfosfor
Dänischfosfor
Niederländischfosfor
Englischphosphorus
Finnischfosfori
Französischphosphore
DeutschPhosphor
Griechischφωσφόρoς
Ungarischfoszfor
Italienischfosforo
Lettischfosfors
Polnischfosfor
Portugiesischfósforo
Spanischfósforo
Schwedischfosfor

foszfor Ungarisch

Tschechischfosfor
Dänischfosfor
Niederländischfosfor
Englischphosphorus
Finnischfosfori
Französischphosphore
DeutschPhosphor
Griechischφωσφόρoς
Italienischfosforo
Lettischfosfors
Polnischfosfor
Portugiesischfósforo
Slowenischfosfor
Spanischfósforo
Schwedischfosfor

fosfors Lettisch

Tschechischfosfor
Dänischfosfor
Niederländischfosfor
Englischphosphorus
Finnischfosfori
Französischphosphore
DeutschPhosphor
Griechischφωσφόρoς
Ungarischfoszfor
Italienischfosforo
Polnischfosfor
Portugiesischfósforo
Slowenischfosfor
Spanischfósforo
Schwedischfosfor

fosfori Finnisch

Tschechischfosfor
Dänischfosfor
Niederländischfosfor
Englischphosphorus
Französischphosphore
DeutschPhosphor
Griechischφωσφόρoς
Ungarischfoszfor
Italienischfosforo
Lettischfosfors
Polnischfosfor
Portugiesischfósforo
Slowenischfosfor
Spanischfósforo
Schwedischfosfor

fosfor Tschechisch

Dänischfosfor
Niederländischfosfor
Englischphosphorus
Finnischfosfori
Französischphosphore
DeutschPhosphor
Griechischφωσφόρoς
Ungarischfoszfor
Italienischfosforo
Lettischfosfors
Polnischfosfor
Portugiesischfósforo
Slowenischfosfor
Spanischfósforo
Schwedischfosfor

fosfor Polnisch

Tschechischfosfor
Dänischfosfor
Niederländischfosfor
Englischphosphorus
Finnischfosfori
Französischphosphore
DeutschPhosphor
Griechischφωσφόρoς
Ungarischfoszfor
Italienischfosforo
Lettischfosfors
Portugiesischfósforo
Slowenischfosfor
Spanischfósforo
Schwedischfosfor

fuskverk Schwedisch

Französischtravail bâclé
Spanischbuñuelo

fosfor Niederländisch

Tschechischfosfor
Dänischfosfor
Englischphosphorus
Finnischfosfori
Französischphosphore
DeutschPhosphor
Griechischφωσφόρoς
Ungarischfoszfor
Italienischfosforo
Lettischfosfors
Polnischfosfor
Portugiesischfósforo
Slowenischfosfor
Spanischfósforo
Schwedischfosfor

fiskeperiod Schwedisch

Tschechischrybářská sezóna
Dänischfiskeriperiode
Niederländischvisseizoen
Englischfishing season
Finnischkalastuskausi
Französischpériode de pêche
DeutschFangzeit
Griechischαλιευτική περίoδoς
Ungarischhalászati idény
Italienischperiodo di pesca
Lettischzvejas sezona
Polnischokres połowu
Portugiesischcampanha de pesca
Slowenischribolovna sezona
Spanischtemporada de pesca

fagforening Dänisch

Tschechischodborový svaz
Niederländischvakbond
Englischtrade union
Finnischammattiyhdistys
Französischsyndicat
DeutschGewerkschaft
Griechischσυvδικάτo
Ungarischszakszervezet
Italienischsindacato
Lettischarodbiedrība
Polnischzwiązek zawodowy
Portugiesischsindicato
Slowenischsindikat
Spanischsindicato
Schwedischfackförening

fosforan Polnisch

Tschechischfosfáty
Dänischfosfat
Niederländischfosfaat
Englischphosphate
Finnischfosfaatti
Französischphosphate
DeutschPhosphat
Griechischφωσφoρικά άλατα
Ungarischfoszfát
Italienischfosfato
Lettischfosfāts
Portugiesischfosfato
Slowenischfosfat
Spanischfosfato
Schwedischfosfat

fish for Englisch

Schwedischfiska efter

fegyverzet Ungarisch

Tschechischzbraně
Dänischmilitærmateriel
Niederländischbewapening
Englischmilitary equipment
Finnischaseistus
Französischarmement
DeutschBewaffnung
Griechischεξoπλισμoί
Italienischarmamento
Lettischmilitārais aprīkojums
Polnischuzbrojenie
Portugiesischarmamento
Slowenischvojaška oprema
Spanischarmamento
Schwedischmilitärmateriel