ψάρι

Searched for ψάρι in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

quare Latin

Swedishdärför, varför

quarry English

GermanSteinbruch
Swedishstenbrott, jaktbyte

query English

Germanabfragen, Anfrage, Frage, fragen
Swedishförfrågan

quer German

Englishacross
Swedishtvärs

quiere Swedish

Spanishhon vill

queer Swedish

Spanishesraño

queer English

Germanmerkwürdig, seltsam, sonderbar
Swedishunderlig, besynnerlig, konstig, underligt, egendomlig

quiero Spanish

Swedishjag vill, jag vill ha, jag önskar, jag älskar, jag tar

quiere Spanish

Englishwants
Swedishden vill, det vill, den vill ha, det vill ha, den älskar, det älskar, han vill, han vill ha, han älskar, hon vill, hon vill ha, hon älskar

querre French

Swedishkrig

querré Spanish

Swedishjag ska vilja

quería Spanish

Swedishjag ville