Ablass

Searched for Ablass in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

Ablass German

Swedishavlopp, avlat

ablest English

Germanfähigst

ablassen German

Swedishsläppa ut, tömma, dra av

ablaze English

Germanin Flammen
Swedishi lågor

Ablage German

Englishtray, shelf
Swedishförvaringsplats, förvaringsställe, förvaring, arkivering

abblasen German

Swedishblåsa ut, avblåsa, inställa, ställa in

avlysa Swedish

Englishsuspend

avlusa Swedish

Englishdelousing

avlossa Swedish

Englishfire off, fire
Germanabfeuern

abolish English

Germanabschaffen, verwerfen
Swedishavskaffa, avstå, göra slut på

avlasta Swedish

Englishunload

avlagd Swedish

Englishdisused

Abfluss German

Swedishavrinning, avlopp, utlopp, avflöde, utföde, tapphål

ablesen German

Swedishläsa innantill, avläsa, läsa av, plocka av, plocka bort

a blouse English

Swedishen blus

ablösen German

Swedishlossa, ta loss, ta av, avlösa, byta av, inlösa, betala

abuelos Spanish

Swedishfarfar och farmor, morfar och mormor

av plast Swedish

Englishplastic

Applaus German

Englishapplause

abolishes English

Germanabschaffenen


A maximum of 20 results are shown.