Abweichung

Searched for Abweichung in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

Abweichung German

Englishaberration, excursion
Swedishavvikelse

abweichen German

Englishaberrate, depart
Swedishvika av, avvika

abweichend German

Englishaberrantly, aberrational, variant

Abweichungen German

Englishaberrations

abweisen German

Swedishavvisa, avslå, ogilla

Abbuchung German

Swedishdebitering

abwaschen German

Swedishtvätta av, tvätta bort, diska

abwesend German

Englishabsent
Swedishfrånvarande, borta, tankspridd

absehen German

Englishlook away

abgehen German

Swedish, avgå, avsändas, lämna, gå ut, göra sorti, vika av, ta av, svänga, gå av, gå bort, lossna, avlöpa, avpatrullera, kontrollera, inspektera

abziehen German

Swedishdra ifrån, ta av, dra av, ta bort, dra bort, ta av skalet på, ta ur, subtrahera, reda av, göra avdrag av, göra kopior, slipa, vässa, trycka av, osäkra, armera, avtåga, ge sig av, flyga bort, dra ut

abusing English

GermanMissbrauchen

abasing English

Germanerniedrigend

abknicken German

Swedishbryta av

abashing English

Germanbeschämend

abbuchen German

Swedishdebitera ett konto

abwiegen German

Swedishväga, väga upp

avwischen German

Swedishtorka av, torka bort

abscond English

Germanflüchten, sich verbergen

absent English

Germanabwesend
Spanishausente
Swedishfrånvarande


A maximum of 20 results are shown.