Bli aktiv!

Searched for Bli aktiv! in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

bli aktiv Swedish

Englishget active

Bli aktiv! Swedish

EnglishGet active!

blåaktig Swedish

Englishbluish

blåaktiga Swedish

Englishblueish

blyaktig Swedish

Englishleaden

bli stel Swedish

Englishcongeal, tighten

bli stor Swedish

Englishgrow up

bli skadad Swedish

Englishget injured
Germanetwas abbekommen

bli stulen Swedish

Englishget nicked

bli suddig Swedish

Englishblur

blixten Swedish

Englishthe lightning
Frenchla foudre
Germander Blitz

bli storre Swedish

Englishgrow bigger

blekt Swedish

Englishbleached, pale

blight English

Swedishmjöldagg, fördärv, skada, fördärva, spoliera, härja, omintetgöra, rost, sot, farsot, pest, brand, kväva i sin linda, gäcka

blast English

Swedishstark vindstöt, avfyra, blästra, spränga, dåna, skräna, tryckvåg, explosion, vindstöt, luftdrag, explesion, pust, vina

blistering English

Swedishsårig med blåsor, svidande

blighter English

Swedishjäkel, ynklig figur, rackare

blasted English

Swedishfördömd

balk at English

Swedishdra sig för, rygga för

blisters English

Swedishblåsor


A maximum of 20 results are shown.