abandon

Nach abandon im Wörterbuch gesucht.
Deutsch: preisgeben, aussetzen, verlassen, Schwedisch: övergivande, överlämnande, överlåtande, avstående, uppgivande, brytande, otvungenhet, frigjordhet, slapphet, nonchalans

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abandon Englisch

Deutschpreisgeben, aussetzen, verlassen
Schwedischge upp, överge, prisge, avstå från, frångå, gå ifrån, lämna, svika, otvungenhet, nonchalans, frigjordhet

abandon Französisch

Schwedischövergivande, överlämnande, överlåtande, avstående, uppgivande, brytande, otvungenhet, frigjordhet, slapphet, nonchalans

abandons Englisch

Deutschverlaesst
Schwedischöverger

abandonar Spanisch

Schwedischöverge

abandoned Englisch

Deutschverworfen, verlassen
Schwedischövergiven, övergivna, övergivit

abundant Englisch

Deutschreichlich
Spanischabundante
Schwedischöverflöde, riklig, rikligt, överflödande, rik

abends Deutsch

Finnischillalla
Schwedischpå kvällarna, på kvällen, om kvällen, om kvällarna

abwandeln Deutsch

Englischvary
Schwedischvariera

abbinden Deutsch

Schwedischknyta av, ta av, lossa, ta loss, avsnöra, underbinda, hårdna, stelna, lägga tryckförband på

abhandeln Deutsch

Schwedischavhandla, diskutera, dryfta

abwenden Deutsch

Schwedischvända bort, avvända, avvärja, avstyra

abandonner Französisch

Schwedischlämna, överge, övrge, gå ifrån, flytta från, lämna i sticket, överlämna, överlåta, avstå från, ge upp, bryta

abundant Schwedisch

Schwedischmycket rikligt

abwandern Deutsch

Englischdepart, migrate
Schwedischavflytta, flytta, migrera, dra bort

abonder Französisch

Schwedischfinnas i överflöd

abandonné Französisch

Schwedischövergiven, obebodd, avfolkad, nedlagd

abandoning Englisch

Deutschverlassend

abondant Französisch

Schwedischriklig, talrik

avundas Schwedisch

Englischenvy
Französischenvier

abundante Spanisch

Englischabundant


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.