abandon

Searched for abandon in the dictionary.
German: preisgeben, aussetzen, verlassen, Swedish: övergivande, överlämnande, överlåtande, avstående, uppgivande, brytande, otvungenhet, frigjordhet, slapphet, nonchalans

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abandon English

Germanpreisgeben, aussetzen, verlassen
Swedishge upp, överge, prisge, avstå från, frångå, gå ifrån, lämna, svika, otvungenhet, nonchalans, frigjordhet

abandon French

Swedishövergivande, överlämnande, överlåtande, avstående, uppgivande, brytande, otvungenhet, frigjordhet, slapphet, nonchalans

abandons English

Germanverlaesst
Swedishöverger

abandonar Spanish

Swedishöverge

abandoned English

Germanverworfen, verlassen
Swedishövergiven, övergivna, övergivit

abundant English

Germanreichlich
Spanishabundante
Swedishöverflöde, riklig, rikligt, överflödande, rik

abends German

Finnishillalla
Swedishpå kvällarna, på kvällen, om kvällen, om kvällarna

abwandeln German

Englishvary
Swedishvariera

abbinden German

Swedishknyta av, ta av, lossa, ta loss, avsnöra, underbinda, hårdna, stelna, lägga tryckförband på

abhandeln German

Swedishavhandla, diskutera, dryfta

abwenden German

Swedishvända bort, avvända, avvärja, avstyra

abandonner French

Swedishlämna, överge, övrge, gå ifrån, flytta från, lämna i sticket, överlämna, överlåta, avstå från, ge upp, bryta

abundant Swedish

Swedishmycket rikligt

abwandern German

Englishdepart, migrate
Swedishavflytta, flytta, migrera, dra bort

abonder French

Swedishfinnas i överflöd

abandonné French

Swedishövergiven, obebodd, avfolkad, nedlagd

abandoning English

Germanverlassend

abondant French

Swedishriklig, talrik

avundas Swedish

Englishenvy
Frenchenvier

abundante Spanish

Englishabundant


A maximum of 20 results are shown.