abandonné

Searched for abandonné in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abandonner French

Swedishlämna, överge, övrge, gå ifrån, flytta från, lämna i sticket, överlämna, överlåta, avstå från, ge upp, bryta

abandons English

Germanverlaesst
Swedishöverger

abandon English

Germanpreisgeben, aussetzen, verlassen
Swedishge upp, överge, prisge, avstå från, frångå, gå ifrån, lämna, svika, otvungenhet, nonchalans, frigjordhet

abandon French

Swedishövergivande, överlämnande, överlåtande, avstående, uppgivande, brytande, otvungenhet, frigjordhet, slapphet, nonchalans

abandonné French

Swedishövergiven, obebodd, avfolkad, nedlagd

abandonnée French

Swedishövergiven, obebodd, avfolkad, nedlagd

abandoned English

Germanverworfen, verlassen
Swedishövergiven, övergivna, övergivit

abandonar Spanish

Swedishöverge

abandoning English

Germanverlassend

abundante Spanish

Englishabundant

abondante French

Swedishriklig, talrik

abandonment English

GermanPreisgabe, Verlassenheit
Swedishuppgivenhet

abundance English

GermanÜbermaß, Überfluss
Swedishöverflöd, rikedom, mängd

abondance French

Swedishöverflöd, rikedom

abandonments English

GermanVerzicht

abwandeln German

Englishvary
Swedishvariera

abhandeln German

Swedishavhandla, diskutera, dryfta

abwandern German

Englishdepart, migrate
Swedishavflytta, flytta, migrera, dra bort

abondant French

Swedishriklig, talrik

abundant English

Germanreichlich
Spanishabundante
Swedishöverflöde, riklig, rikligt, överflödande, rik


A maximum of 20 results are shown.