abandonner

Searched for abandonner in the dictionary.
Swedish: lämna, överge, övrge, gå ifrån, flytta från, lämna i sticket, överlämna, överlåta, avstå från, ge upp, bryta

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abandonner French

Swedishlämna, överge, övrge, gå ifrån, flytta från, lämna i sticket, överlämna, överlåta, avstå från, ge upp, bryta

abandoned English

Germanverworfen, verlassen
Swedishövergiven, övergivna, övergivit

abandonar Spanish

Swedishöverge

abandonné French

Swedishövergiven, obebodd, avfolkad, nedlagd

abandon French

Swedishövergivande, överlämnande, överlåtande, avstående, uppgivande, brytande, otvungenhet, frigjordhet, slapphet, nonchalans

abandoning English

Germanverlassend

abandons English

Germanverlaesst
Swedishöverger

abandonment English

GermanPreisgabe, Verlassenheit
Swedishuppgivenhet

abandonnée French

Swedishövergiven, obebodd, avfolkad, nedlagd

abandon English

Germanpreisgeben, aussetzen, verlassen
Swedishge upp, överge, prisge, avstå från, frångå, gå ifrån, lämna, svika, otvungenhet, nonchalans, frigjordhet

abundante Spanish

Englishabundant

abandonments English

GermanVerzicht

abondance French

Swedishöverflöd, rikedom

abundance English

GermanÜbermaß, Überfluss
Swedishöverflöd, rikedom, mängd

abonder French

Swedishfinnas i överflöd

abondante French

Swedishriklig, talrik

abhandeln German

Swedishavhandla, diskutera, dryfta

avant-hier French

Swedishi förrgår, iförrgår

abundant Swedish

Swedishmycket rikligt

abendessen German

Swedishäta middag


A maximum of 20 results are shown.