abbinden

Searched for abbinden in the dictionary.
Swedish: knyta av, ta av, lossa, ta loss, avsnöra, underbinda, hårdna, stelna, lägga tryckförband på

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abbinden German

Swedishknyta av, ta av, lossa, ta loss, avsnöra, underbinda, hårdna, stelna, lägga tryckförband på

abwenden German

Swedishvända bort, avvända, avvärja, avstyra

avfinden German

Swedishersätta, kompensera, gottgöra, hålla skadelös

abhandeln German

Swedishavhandla, diskutera, dryfta

abandon English

Germanpreisgeben, aussetzen, verlassen
Swedishge upp, överge, prisge, avstå från, frångå, gå ifrån, lämna, svika, otvungenhet, nonchalans, frigjordhet

abonder French

Swedishfinnas i överflöd

abandon French

Swedishövergivande, överlämnande, överlåtande, avstående, uppgivande, brytande, otvungenhet, frigjordhet, slapphet, nonchalans

abändern German

Englishrevise
Swedishgöra ändringar på, ändra på, förändra, modifiera

abwandern German

Englishdepart, migrate
Swedishavflytta, flytta, migrera, dra bort

abwandeln German

Englishvary
Swedishvariera

appended English

Swedishadderad

afin de French

Swedishför att

abundant English

Germanreichlich
Spanishabundante
Swedishöverflöde, riklig, rikligt, överflödande, rik

abound English

Germanim Überfluss vorhanden sein
Swedishöverflöda, flöda över av

abends German

Finnishillalla
Swedishpå kvällarna, på kvällen, om kvällen, om kvällarna

abondant French

Swedishriklig, talrik

Abwind German

Swedishnedåtgående luftström, nedvind

a fin de Spanish

Swedishtill

abundant Swedish

Swedishmycket rikligt

Abfindung German

Swedishavgångsvederlag, avgångsersättning, skadeersättning


A maximum of 20 results are shown.