abdrehen

Searched for abdrehen in the dictionary.
Swedish: skruva av, stänga av, släcka, vrida av, spela in, ändra kurs

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abdrehen German

Swedishskruva av, stänga av, släcka, vrida av, spela in, ändra kurs

abdrucken German

Swedishpublicera, trycka

abtreibend German

Englishabortive

abdrängen German

Swedishtränga undan, tränga bort

avdraget Swedish

Englishoff
Germander Abzug

abdrücken German

Swedishtrycka av, avfyra, göra avtryck av, trycka ihop

auftreten German

Swedishuppträda, uppräda

auftragen German

Englishinstruct

avtrycken Swedish

Germandie Abdrücke

about her English

Czecho ní

Abdruck German

Swedishavtryck, tryck, piratutgåva, tryckning, publicering, märke

abater English

GermanVerminderer

abattre French

Swedishslå ned, fälla, riva, hugga ned, slakta, skjuta ned, göra matt, försvaga, demoralisera, göra nedslagen, göra misssmodig, falla av

abitare Italian

Swedishbo, arbeta, att bo

avdrag Swedish

Englishdeduction, discount, off
Frenchabattement
GermanAbzug
Spanishbonificación

avdrift Swedish

Englishdeviation, drift, leeway

avtrycket Swedish

Frenchl'empreinte
Germander Abdruck, der Abklatsch

aboutir French

Swedishmynna ut, sluta, föra, leda, ge resultat

Abtritt German

Englishexit

Abtrennung German

Englishabscission


A maximum of 20 results are shown.