abgeben

Searched for abgeben in the dictionary.
English: check, Swedish: lämna, avlämna, lämna in, lämna fram, överlämna, lämna ifrån sig, överlåta, avge, bli, vara, bilda, utgöra

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abgeben German

Englishcheck
Swedishlämna, avlämna, lämna in, lämna fram, överlämna, lämna ifrån sig, överlåta, avge, bli, vara, bilda, utgöra

aufgeben German

Englishmail, quit, give up
Swedishpollettera, ge upp

Abgaben German

Norwegianavgifter
Swedishavgifter, pålagor, skatter

avgiven Swedish

Englishgiven

absober English

Swedishabsorbtionsmedel

Abgabe German

Swedishavgivande, avlämning, överlämnande, överlämning, avgift, pålaga, skatt, försäljning, passning

abgebrochen German

Englishcanceled

avgiften Swedish

Germandie Gebühr, die Abgabe

abzapfen German

Englishtap
Swedishtappa av, tappa upp

abspecken German

Swedishbanta

abgebrannt German

Swedishnedbrunnen, nedbrunnet, pank, luspank, avbrunnen, svedd, bortbränd

Aufgabe German

Englishexercise, function
Finnishharjoitus
Croatianzadaća

abgabenfrei German

Swedishavgiftsfri

abgebrüht German

Swedishförhärdad, kallhamrad, hårdkokt, okänslig

abkapseln German

Swedishinkapsla

abkoppeln German

Swedishkoppla av, koppla bort, koppla ifrån, koppla loss, frikoppla

abusif French

Swedishöverdriven, oskälig, oegentlig, felaktig, överbeskyddande

abusive French

Swedishöverdriven, oskälig, oegentlig, felaktig, överbeskyddande

abusive English

Germangewalttätig

avgift Swedish

Englishfee, fare, royalty, fees, toll, charge, price
Frenchagio
GermanAbgabe


A maximum of 20 results are shown.