abjurer

Searched for abjurer in the dictionary.
Swedish: avsvärja sig, bryta med

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abjurer French

Swedishavsvärja sig, bryta med

abjure English

Swedishavsvärja

abuser English

GermanTäter

abuser French

Swedishmissbruka, bedra, bedraga, dra nytta, utnyttja

abusers English

GermanTäter

absorber French

Swedishabsorbera, suga upp, förtära, inta, fängsla, köpa upp, införliva, sluka, tömma

absurde French

Swedishorimlig, absurd

abaser English

GermanErniedriger

absurd Swedish

Englishabsurd
Frenchaberrant, aberrante, abracadabrant, abracadabrante, absurde
Swedishorimlig

absurd English

Germanwidersinnig
Swedishotrolig, orimlig, absurd

absorbed English

Germanabsorbiert
Swedishabsorberad, fördjupad, ingick i

absorbera Swedish

Englishabsorb
Frenchabsorber

abkarten German

Swedishavtala i hemlighet, göra upp i hemlighet, göra upp i förväg

avskuren Swedish

Englishcut off

abaisser French

Swedishdra ned, sänka, minska, göra lägre, förnedra, förringa, sänka sig, sjunka, nedlåta sig

avser Swedish

Englishmeans

avviker Swedish

Englishdiffers, differ

absorb English

Germanabsorbieren
Swedishuppta, suga upp, ta till sig, absorbera

abkehren German

Swedishvända bort, sopa av

absorto Spanish

Germanvertieft


A maximum of 20 results are shown.