abkoppeln

Searched for abkoppeln in the dictionary.
Swedish: koppla av, koppla bort, koppla ifrån, koppla loss, frikoppla

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abkoppeln German

Swedishkoppla av, koppla bort, koppla ifrån, koppla loss, frikoppla

abkapseln German

Swedishinkapsla

avkopplad Swedish

Englishrelaxed

avkoppling English

Swedishdiversion

avkoppling Swedish

Englishrelaxation, diversion
GermanAblenkung

abzapfen German

Englishtap
Swedishtappa av, tappa upp

abusively English

GermanMissbrauchlich

avkopplande Swedish

Germanerholsam

absober English

Swedishabsorbtionsmedel

abgeben German

Englishcheck
Swedishlämna, avlämna, lämna in, lämna fram, överlämna, lämna ifrån sig, överlåta, avge, bli, vara, bilda, utgöra

avskeppa Swedish

Englishship off

Abgaben German

Norwegianavgifter
Swedishavgifter, pålagor, skatter

avkopplingen Swedish

Germandie Ablenkung

avgiven Swedish

Englishgiven

abusive French

Swedishöverdriven, oskälig, oegentlig, felaktig, överbeskyddande

avgiften Swedish

Germandie Gebühr, die Abgabe

aufgeben German

Englishmail, quit, give up
Swedishpollettera, ge upp

abspecken German

Swedishbanta

abusive English

Germangewalttätig

abaissable French

Swedishsänkbar


A maximum of 20 results are shown.