ablehnen

Searched for ablehnen in the dictionary.
Swedish: avböja, tillbakavisa, avslå, förkasta, inte tycka om, inte vilja veta av, ogilla

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

ablehnen German

Swedishavböja, tillbakavisa, avslå, förkasta, inte tycka om, inte vilja veta av, ogilla

ablehnend German

Englishunanimously

auflehnen German

Englishrevolt

ablenken German

Englishdistract
Swedishavleda, avvända, leda åt sidan, ge en annan riktning, få att ändra riktning, avböja

Ablehnung German

Englishunanimous

abblenden German

Swedishblända av, skärma av, tona bort

abfeilen German

Swedishfila av, fila bort

abfließen German

Swedishrinna av, rinna ut, flyta bort

abalone English

GermanPfahlmuschel

abholen German

Englishmeet
Norwegianhente
Swedishavhämta, hämta, komma och hämta, gå och hämta, ta fast

abfallen German

Swedishfalla av, ramla av, ramla ner, slutta, försämras

abalones English

GermanPfahlmuscheln

abflauen German

Swedishminska, mattas, mojna

apulainen Finnish

Swedishbiträde

abfüllen German

Swedishtappa upp, hälla upp, fylla

avlångt Swedish

Englishoblong

avlöning Swedish

Englishsalary, remuneration

aflame English

Swedishi brand

abloom English

Germanin Blüte
Swedishi blom

avblända Swedish

Englishshade


A maximum of 20 results are shown.