ablenken

Searched for ablenken in the dictionary.
English: distract, Swedish: avleda, avvända, leda åt sidan, ge en annan riktning, få att ändra riktning, avböja

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

ablenken German

Englishdistract
Swedishavleda, avvända, leda åt sidan, ge en annan riktning, få att ändra riktning, avböja

abblenden German

Swedishblända av, skärma av, tona bort

ablehnen German

Swedishavböja, tillbakavisa, avslå, förkasta, inte tycka om, inte vilja veta av, ogilla

Ablenkung German

Swedishavkoppling, förströelse, störning, riktningsändring, avböjning

ablehnend German

Englishunanimously

abfeilen German

Swedishfila av, fila bort

abalone English

GermanPfahlmuschel

abholen German

Englishmeet
Norwegianhente
Swedishavhämta, hämta, komma och hämta, gå och hämta, ta fast

auflehnen German

Englishrevolt

abalones English

GermanPfahlmuscheln

abfallen German

Swedishfalla av, ramla av, ramla ner, slutta, försämras

abflauen German

Swedishminska, mattas, mojna

abfließen German

Swedishrinna av, rinna ut, flyta bort

abloom English

Germanin Blüte
Swedishi blom

Ablehnung German

Englishunanimous

abfüllen German

Swedishtappa upp, hälla upp, fylla

affluence French

Swedishtillströmning, rusning

affluence English

Swedishrikedom, välstånd

apulainen Finnish

Swedishbiträde

aflame English

Swedishi brand


A maximum of 20 results are shown.