ablenken

Nach ablenken im Wörterbuch gesucht.
Englisch: distract, Schwedisch: avleda, avvända, leda åt sidan, ge en annan riktning, få att ändra riktning, avböja

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

ablenken Deutsch

Englischdistract
Schwedischavleda, avvända, leda åt sidan, ge en annan riktning, få att ändra riktning, avböja

abblenden Deutsch

Schwedischblända av, skärma av, tona bort

ablehnen Deutsch

Schwedischavböja, tillbakavisa, avslå, förkasta, inte tycka om, inte vilja veta av, ogilla

Ablenkung Deutsch

Schwedischavkoppling, förströelse, störning, riktningsändring, avböjning

ablehnend Deutsch

Englischunanimously

abfeilen Deutsch

Schwedischfila av, fila bort

abalone Englisch

DeutschPfahlmuschel

abholen Deutsch

Englischmeet
Norwegischhente
Schwedischavhämta, hämta, komma och hämta, gå och hämta, ta fast

auflehnen Deutsch

Englischrevolt

abalones Englisch

DeutschPfahlmuscheln

abfallen Deutsch

Schwedischfalla av, ramla av, ramla ner, slutta, försämras

abflauen Deutsch

Schwedischminska, mattas, mojna

abfließen Deutsch

Schwedischrinna av, rinna ut, flyta bort

abloom Englisch

Deutschin Blüte
Schwedischi blom

Ablehnung Deutsch

Englischunanimous

abfüllen Deutsch

Schwedischtappa upp, hälla upp, fylla

affluence Französisch

Schwedischtillströmning, rusning

affluence Englisch

Schwedischrikedom, välstånd

apulainen Finnisch

Schwedischbiträde

aflame Englisch

Schwedischi brand


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.