abnegation

Nach abnegation im Wörterbuch gesucht.
Schwedisch: förnekelse

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abnegation Englisch

Schwedischförnekelse

abnégation Französisch

Schwedischförsakelse, självuppoffring

abnegate Englisch

Deutschleugnen

abmessen Deutsch

Schwedischmäta av, mäta till, mäta upp, uppskatta

abmagern Deutsch

Schwedischmagra

abmachen Deutsch

Schwedischavgöra, besluta, besluta om, avtala, komma överens om, ta bort

abfangen Deutsch

Schwedischfånga upp, få fatt i, hugga, genskjuta, bromsa, hålla emot, stötta, stötta upp, bära upp, hinna i kapp

avancera till Schwedisch

Englischgraduate to

abhängig Deutsch

Schwedischberoende, avhängig, oblik, indirekt, underordnad

ahvenkisa Finnisch

Schwedischabborrtävling

abwinkeln Deutsch

Schwedischvinka avvärjande med handen, slå ifrån sig

abhängen Deutsch

Englischhinge
Schwedischhänga, ta ned, koppla av, koppla loss, skaka av sig, dra ifrån, lägga på

auffangen Deutsch

Schwedischfånga upp

avinstallation Schwedisch

Englischdeinstallation

avanzado Spanisch

Schwedischavancerad

apenas Spanisch

Englischbarely
Norwegischnesten ikke
Schwedischknappast, knappt

abomasum Englisch

Schwedischlöpmage

avmagring Schwedisch

Französischamaigrissement

avancera mot Schwedisch

Englischadvance upon

avnjuta Schwedisch

Englischenjoy


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.