abolish

Searched for abolish in the dictionary.
German: abschaffen, verwerfen, Swedish: avskaffa, avstå, göra slut på

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abolish English

Germanabschaffen, verwerfen
Swedishavskaffa, avstå, göra slut på

abolisher English

Germanabschaffener

abolishes English

Germanabschaffenen

abolished English

Germanabgeschafft
Swedishavskaffad

ablest English

Germanfähigst

abolishers English

GermanVerbieter

abolishing English

Germanabschaffend
Swedishavskaffning

ablaze English

Germanin Flammen
Swedishi lågor

apples English

GermanAepfel
Swedishäpplen

abolishable English

Germanverbietbar

abblasen German

Swedishblåsa ut, avblåsa, inställa, ställa in

abolishment English

GermanAbschaffung

avlysa Swedish

Englishsuspend

avlusa Swedish

Englishdelousing

apologist English

Swedishperson som försöker förklara bort något

applies English

Swedishgäller

abuelos Spanish

Swedishfarfar och farmor, morfar och mormor

apology English

Swedishapologi, avbön, försvarstal, ursäkt

ablesen German

Swedishläsa innantill, avläsa, läsa av, plocka av, plocka bort

aboulique French

Swedishviljelös, apatisk


A maximum of 20 results are shown.