absinken

Nach absinken im Wörterbuch gesucht.
Englisch: fall

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

absinken Deutsch

Englischfall

absenden Deutsch

Englischpost

abhacken Deutsch

Schwedischhacka av, hugga av

absente Französisch

Schwedischfrånvarande, borta

absence Englisch

DeutschAbwesenheit
Schwedischfrånvaro

abknicken Deutsch

Schwedischbryta av

abwiegen Deutsch

Schwedischväga, väga upp

absentee Englisch

Deutschdie Abwesende

absinthe Englisch

DeutschWermut

absence Französisch

Schwedischfrånvaro, bortovaro, minneslucka, tankspridhet

absinth Englisch

DeutschWermut
Schwedischabsint, malört

abhaken Deutsch

Schwedischhaka av, haka loss, häkta av, häkta loss, pricka av, sätta en kråka för

absint Schwedisch

Englischabsinth
Französischabsinthe

absehen Deutsch

Englischlook away

absinthe Französisch

Schwedischmalört, absint

abiogen Schwedisch

Englischabiogenous

abziehen Deutsch

Schwedischdra ifrån, ta av, dra av, ta bort, dra bort, ta av skalet på, ta ur, subtrahera, reda av, göra avdrag av, göra kopior, slipa, vässa, trycka av, osäkra, armera, avtåga, ge sig av, flyga bort, dra ut

abbiegen Deutsch

Schwedischsvänga, vika av, böja av, böja, avstyra, förhindra, avvärja

abweichen Deutsch

Englischaberrate, depart
Schwedischvika av, avvika

abweisen Deutsch

Schwedischavvisa, avslå, ogilla


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.