abwandeln

Searched for abwandeln in the dictionary.
English: vary, Swedish: variera

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abwandeln German

Englishvary
Swedishvariera

abwandern German

Englishdepart, migrate
Swedishavflytta, flytta, migrera, dra bort

abhandeln German

Swedishavhandla, diskutera, dryfta

abwenden German

Swedishvända bort, avvända, avvärja, avstyra

abändern German

Englishrevise
Swedishgöra ändringar på, ändra på, förändra, modifiera

abbinden German

Swedishknyta av, ta av, lossa, ta loss, avsnöra, underbinda, hårdna, stelna, lägga tryckförband på

abandon English

Germanpreisgeben, aussetzen, verlassen
Swedishge upp, överge, prisge, avstå från, frångå, gå ifrån, lämna, svika, otvungenhet, nonchalans, frigjordhet

abandon French

Swedishövergivande, överlämnande, överlåtande, avstående, uppgivande, brytande, otvungenhet, frigjordhet, slapphet, nonchalans

avfinden German

Swedishersätta, kompensera, gottgöra, hålla skadelös

abandons English

Germanverlaesst
Swedishöverger

Abwanderung German

Swedishavflyttning, flyttning, migration, övergång

ab und an German

Swedishdå och då

avhandla Swedish

Englishdiscuss
Germanabhandeln

abonder French

Swedishfinnas i överflöd

Abwind German

Swedishnedåtgående luftström, nedvind

abandonner French

Swedishlämna, överge, övrge, gå ifrån, flytta från, lämna i sticket, överlämna, överlåta, avstå från, ge upp, bryta

Abhandlung German

Swedishavhandling

abandonné French

Swedishövergiven, obebodd, avfolkad, nedlagd

abondant French

Swedishriklig, talrik

abendessen German

Swedishäta middag


A maximum of 20 results are shown.