accéder

Searched for accéder in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

aceder Spanish

Swedishgå med på

accedir Spanish

Swedishge efter

accoter French

Swedishluta, stötta

acheter French

Germankaufen
Swedishköpa

accéder French

Swedish, komma fram till, bestiga, tillträda, uppnå, förvärva, bifalla, biträda

achter German

Finnishkahdeksas

acteur French

Swedishskådespelare

achetur French

Swedishköpare, kund, inköpare

actor English

GermanSchauspieler
Italianattore
Spanishactor, actriz
Swedishskådespelare, skådespelerska, aktör

actuar Spanish

Swedishagera

actor Swedish

Englishskådespelare

Achter German

Swedishåtta

actor Spanish

Englishactor, actress
Swedishskådespelare

akter Swedish

Englishstern, after

accotoir French

Swedishstöd, huvudstöd

ajedrez Spanish

Swedishschack

accoutrer French

Swedishstyra ut

agioter French

Swedishspekulera

agiter French

Swedishskaka, skaka om, vifta med, svänga, uppröra, göra upprörd, göra upphetsad, diskutera, dryfta

ajouter French

Swedishlägga till, tillfoga, blanda i


A maximum of 20 results are shown.